Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy

 

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy

21 czerwca16 lipca 2022 r.

Wystawa plenerowa na Dziedzińcu Wielkim

Celem wystawy jest przedstawienie odbiorcom spoza Górnego Śląska historii tego regionu przez pryzmat związków z innymi polskimi ziemiami. Mimo wielowiekowej odrębności państwowej Polski i Górnego Śląska, związki te pozostały silne, zwłaszcza w kulturze, języku i religii.

Wystawa ma na celu zaprezentowanie na 12 ekspozytorach najważniejszych wydarzeń, tzw. „kamieni milowych” w dziejach Śląska, poczynając od czasów najdawniejszych (średniowiecza) po XX wiek  powrót Śląska do Macierzy i jego funkcjonowanie w II Rzeczypospolitej Polskiej.

Narracja historyczna przeplata się z ciekawostkami odnoszącymi się do kultury śląskiej. Ekspozycja w swym założeniu ma przybliżać i wyjaśniać burzliwe losy Śląska, dając asumpt do refleksji nad przeszłością i teraźniejszością mieszkańców śląskiej ziemi. Oni właśnie, utrzymując niezmiennie swą tożsamość i kulturę, ponad sto lat temu wywalczyli przyłączenie do Polski.
 

Organizator wystawy: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

Logotypy