Cykl wykładów online towarzyszących wystawie "Z Norymbergi do Mediolanu"

Cykl wykładów online towarzyszących wystawie

Z Norymbergi do Mediolanu. Szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy 

 

Archiwum spotkań:

7 lutego 2024 r. – Sztuka czy nauka? Szermierka włoska w XV i XVI w.

Prowadzący: Antoni Olbrychski

 

24 stycznia 2024 r. – Uzbrojenie armii koronnej i armii Wielkiego Księstwa Litewskiego w bitwie pod Orszą

Prowadzący: dr Tomasz Mleczek, Zamek Królewski w Warszawie

6 grudnia 2023 r. – Wytwórstwo uzbrojenia ochronnego w Koronie i zachodniej Europie w I połowie XVI w.

Prowadzący: dr Tomasz Mleczek, Zamek Królewski w Warszawie

27 grudnia 2023 r. – Uzbrojenie piechoty zaciężnej na przełomie XV i XVI w.

Prowadzący: dr Daniel Gosk, Muzeum Zamkowe w Malborku