Nowe zabytki Mazowsza

 

Nowe zabytki Mazowsza

wystawa

Dziedziniec pałacu Pod Blachą

7 - 31 maja 2019 r.

Istnieją w przestrzeni miejskiej – budynki mieszkalne, świątynie, gmachy użyteczności publicznej. Są świadectwem myśli architektonicznej ubiegłych wieków i dziesięcioleci, nośnikiem historii, przykładem ówczesnych technik i tradycji. Zabytki – dzięki wpisowi do rejestru obejmowane są szczególną ochroną prawną.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie i Muzeum Łazienki Królewskie, prezentuje wystawę plenerową „Nowe zabytki Mazowsza – wpisy do rejestru zabytków w latach 2017-2018”. Wystawa, przedstawiająca 27 spośród blisko 200 mazowieckich zabytków wpisanych do rejestru w ostatnich dwóch latach, została zainaugurowana 1 grudnia 2018 r. w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich. Od stycznia do końca kwietnia wystawa była dostępna dla zwiedzających na dziedzińcu Pałacu Branickich, przy siedzibie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Od 7 do 31 maja 2019 r. wystawa gościć będzie na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą [Plac Zamkowy 4].

Celem wystawy jest prezentacja tych zabytków, które wyróżniają się szczególnymi walorami artystycznymi, kryjącymi w sobie historie rodów i całych społeczności.  Dzięki archiwalnym i aktualnym zdjęciom, zwiedzający będą mogli nie tylko przyjrzeć się samym sylwetkom zabytków, ale także detalom architektonicznym i zabiegom ukazującym kunszt budownictwa od połowy XIX do lat 50. XX wieku

Na planszach można między innymi zapoznać się z takimi zabytkami jak konstancińska willa Nelkenów, budynki ostańców wolskich, gmach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czy kościół Mariawitów w Długiej Kościelnej.

Serdecznie zapraszamy na spacer śladami bogatego dziedzictwa architektonicznego Mazowsza. Odkrywamy nieznane oblicza znanych budynków oraz prezentujemy te raczej niepopularne, a jakże wartościowe mazowieckie budynki, które dzięki wpisowi do rejestru podlegają szczególnej opiece i ochronie prawnej.