Konferencja naukowa "Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej"

Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej

Konferencja naukowa

1718 stycznia 2020 r.

Sala Koncertowa

wstęp wolnyPROGRAM

17 stycznia 2020 r.

9.45 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Wojciech Fałkowski Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum


I PANEL, moderator – prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

10.0011.30
dr hab. Andrzej Marzec, Królestwo Polskie 1295–1320 – między ideą a rzeczywistością
prof. dr hab. Tomasz Jurek, Od dziedzica Królestwa do króla
dr hab. Marek Kowalski, Przemiany papiestwa we wczesnym okresie awiniońskim i jego relacje z państwem Władysława Łokietka oraz z Kościołem w Polsce


11.3012.00 Przerwa kawowa


II PANEL, moderator – prof. dr hab. Zbigniew Dalewski


12.0014.15
dr Robert Antonin, Wacław II, Wacław III i polska korona
prof. dr hab. Jarosław Nikodem, Metody legitymizacji władzy w Polsce przez Wacława i Władysława Łokietka
dr Martin Nodl, Korona polska jako instrument polityczny Jana Luksemburskiego. Rytuały mocy
prof. dr Marie Bláhová, Świadectwa koronacji królewskiej Władysława Łokietka w Czechach


14.1515.30 Przerwa


III PANEL, moderator – dr hab. Grzegorz Myśliwski


15.3017.30
dr Přemysl Bar, Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Luksemburskim
Tomasz Zawadzki, Stosunki Władysława Łokietka z Piastami linii świdnicko-jaworskiej

prof. dr hab. Janusz Grabowski, Konkurenci Władysława Łokietka. O aspiracjach politycznych Piastów z linii mazowieckiej i kujawskiej do tronu w Polsce na przełomie XIII/XIV w.
Marta Piber-Zbieranowska, Jadwiga Bolesławówna – księżna, królowa, mniszka. Znaczenie polityczne i rola żon Piastów mazowiecko-kujawskich w XIII i XIV w.18 stycznia 2020 r.


IV PANEL, moderator – prof. dr hab. Stanisław Rosik


9.3011.00
prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Władysław Łokietek a Węgry – kontynuacja dobrej tradycji
prof. dr hab. Stanisław Sroka, Małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem
dr hab. Adrian Jusupović, Polityka wschodnia Władysława Łokietka


11.0011.30 Przerwa kawowa


V PANEL, moderator – prof. dr hab. Tomasz Jasiński


11.3012.45
prof. dr hab. Paweł Stróżyk, W kwestii początków klejnotu herbu Orzeł Biały
prof. dr hab. Zenon Piech, SIGILLUM REGINE TOCIUS REGNI POLONIE. Pieczęć królowej Jadwigi – żony Władysława Łokietka


12.4514.15 Przerwa


VI PANEL, moderator – prof. dr hab. Sławomir Gawlas


14.1516.00
dr Piotr Pajor, Fundacje architektoniczne Władysława Łokietka w procesie jednoczenia Królestwa Polskiego – fakty, mity i perspektywy badań
dr Anna Obara-Pawłowska, Rola i znaczenie gospodarki w polityce Władysława Łokietka
prof. dr hab. Marcin Starzyński, Theutonici vel amici. O mieszczańskim zapleczu Władysława Łokietka w Małopolsce


16.0016.30 Podsumowanie i zakończenie obrad prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

logo