Cykl wykładów „Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego”

 K.-Krzyzanowski,-Portret-Jozefa-Pilsudskiego,-fot.-Ring,-Tropilo.jpg (1.93 MB)
 J.-Grassi,-Ksiaze-Jozef-Poniatowski.jpg (1002.65 KB)

Zapraszamy na cykl wykładów

Od księcia Józefa Poniatowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego

Sala Odczytowa (Kinowa)

czwartki, godz. 17.00

Prowadzenie: dr Krzysztof Jabłonka


Archiwum spotkań:

6 września 2018 r.

Książę Józef i Pan Tadeusz, czyli Poniatowski i Kościuszko w obronie Ojczyzny. Lata Sejmu Wielkiego i wojny 1792 r. w obronie Konstytucji

13 września 2018 r.

Konspiracja ,,pod Blachą”, czyli harce księcia Józefa w okupowanej Warszawie w czasach zaboru pruskiego

27 września 2018 r.

Od Raszyna do Lipska, czyli od Księstwa Warszawskiego do Napoleońskiego Królestwa Polskiego 1812-13 r.

18 października 2018 r.

"Oto dziś dzień krwi i chwały", czyli jak nasi przodkowie „pod Olszynką mężnie stali”. Powstanie Listopadowe w ocenie i tradycji narodowej

25 października 2018 r.

„Do broni, ludy”. Generał Ludwik Mierosławski i Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów, czyli jak nasi przodkowie cudzych stron bronili

8 listopada 2018 r.

„Poszli nasi w bój bez broni”. Generał Romuald Traugutt – dyktator i męczennik, czyli spór o sens i znaczenie Powstania Styczniowego

15 listopada 2018 r.

„Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały”. Ruch strzelecki w okresie zaborów i Legionów I wojny światowej. Spór o drogę do niepodległości – Piłsudski, Dmowski i ich sojusznicy. Zjednoczenie czy wyzwolenie ziem polskich?

Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie Zamku