Praca


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA/SPECJALISTKA

w sklepie muzealnym (3/4 etatu)

Zakres czynności:

 • obsługa klientów w sklepie;
 • ekspozycja towarów;
 • rozpakowywanie dostaw, drobne prace porządkowe;
 • sprzedaż na kasie fiskalnej.

Wymagania:

 • otwartość na klienta, łatwość wchodzenia w interakcje i nawiązywanie kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole, znajomość języka obcego, biegła obsługa komputera;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista;
 • mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (3/4 etatu) w renomowanej instytucji (praca w harmonogramie wtorek – niedziela i święta);
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą, dofinansowanie do kart sportowych);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • miłą atmosferę pracy;
 • legitymację, która uprawnia do darmowych wstępów do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  CV w formie elektronicznej do dnia
  2 kwietnia 2024 r. na adres e- mail: kpierz@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA (K/M) W SKLEPIE”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ASYSTENT_KA

 w Archiwum (umowa na zastępstwo)

 

Zakres czynności:

 • udostępnianie zbiorów aktowych i fotograficznych Archiwum;
 • opracowanie zbiorów aktowych i fotograficznych;
 • wprowadzanie danych do elektronicznej bazy MONA;
 • współpraca przy porządkowaniu zasobu archiwum zakładowego;

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe historyczne;

·         znajomość specyfiki pracy z  archiwaliami;

·         znajomość zasad opracowania zbiorów archiwalnych;

·         znajomość języka angielskiego (poziom B1 lub B2);

·         znajomość pakietu MS Office oraz programów do obróbki fotografii;

·         komunikatywność, wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

·         dodatkowym atutem będzie znajomość archiwalnych baz danych, kurs archiwalny I lub II stopnia;

·         mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu wystaw.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych);
 • prywatną opiekę zdrowotną;
 • miłą atmosferę pracy;
 • legitymację, która uprawnia do darmowych wstępów do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  CV w formie elektronicznej do dnia
  19.03.2024 r. na adres e-mail: jluczak@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ASYSTENT_KA”

 

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

 


Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

MONTER_KA KONSERWATOR_KA

w Dziale Elektrycznym

Zakres czynności:

 • prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów urządzeń, aparatów i instalacji elektrycznej 
 • zgodnie z instrukcjami eksploatacji i rocznymi harmonogramami zadań;
 • naprawa sprzętu AGD będącego na wyposażeniu Zamku Królewskiego;
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 • prace warsztatowe związane z bieżącą eksploatacją aparatów i urządzeń elektrycznych;
 • praca w systemie zmianowym jako osoba na dyżurze elektrycznym na terenie Zamku Królewskiego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP do 20 k V;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku 8 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • znajomość obsługi komputera;
 • samodzielność, uczciwość, wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność – praca zmianowa;
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • ubranie robocze i ochronne;
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych);
 • prywatną opiekę zdrowotną;
 • miłą atmosferę pracy;
 • legitymację, która uprawnia do darmowych wstępów do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  CV w formie elektronicznej do dnia
  15.03.2024 r. na adres e-mail: jduczman@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „MONTER_KA KONSERWATOR_KA”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”


 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

                    SPRZĄTACZ_- KA

                         w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 1. utrzymywanie codziennego porządku na wyznaczonym rejonie szczególnie w zakresie:
 • ogólnych prac porządkowych – codzienne sprzątanie;
 • czyszczenia i dezynfekcji toalet i urządzeń sanitarnych wraz z zalewaniem kratek ściekowych;
 • bieżącej wymiany i uzupełniania środków chemicznych oraz materiałów higienicznych w toaletach;
 • usuwania odpadów i ich dostarczenia do miejsca wyznaczonego zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji;
 • wykonywania specjalistycznych zabiegów związanych z utrzymaniem podłóg drewnianych i kamiennych, utrzymaniem w czystości żyrandoli, drzwi, luster, sprzątaniem magazynów, piwnic, poddasza, pokoi;

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej
  oraz pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi sprzętu czyszczącego;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • dyspozycyjność:
 • możliwość zadaniowego czasu pracy;
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w pracę

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • ubranie robocze i ochronne,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych),
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • miłą atmosferę pracy,
 • legitymację, która uprawnia do darmowych wstępów do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  CV w formie elektronicznej do dnia
  06.03.2024 r. na adres e-mail: mdrąg@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPRZĄTACZ_- KA”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

 

_____________________________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
  Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
  e-mail:
  iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone
  w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
  do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.

[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.