Debata prezydencka, 22 grudnia 2020 r.

Wspomnienie 30. rocznicy przekazania insygniów władzy prezydenckiej przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego nowo wybranemu prezydentowi Lechowi Wałęsie

Debata prezydencka

22 grudnia 2020 r.

godz. 15.00

22 grudnia 1990 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy prezydenckiej II RP wybranemu w pierwszych wolnych wyborach prezydenckich Lechowi Wałęsie.

Pragnąc uczcić 30. rocznicę tego niezwykle doniosłego z punktu widzenia ciągłości władzy prezydenckiej w Polsce wydarzenia Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przygotowali debatę w której wezmą udział:

Jan Józef Kasprzyk - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski - Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum

dr Jan Tarczyński - Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Piotr Bursztyn - moderator.