Biblioteka

 

Biblioteka Zamku Królewskiego w Warszawie istnieje od 1981 roku jako biblioteka fachowa o charakterze naukowym.

Posiada zbiór ponad 50 tys. książek i czasopism, 4 tys. katalogów aukcyjnych dzieł sztuki i 2,9 tys. starych druków.

Zakres zbiorów: historia powszechna, historia Polski, archeologia, numizmatyka, nauki pomocnicze historii, varsaviana, historia sztuki polskiej i obcej od XVI do XIX w., muzealnictwo (w tym katalogi wystaw muzeów polskich i obcych), ochrona zabytków i konserwacja.

Przy bibliotece od roku 2002 działa Gabinet Genealogiczno-Heraldyczny. Jego księgozbiór, stanowiący depozyt Polskiego Towarzystwa Heraldycznego obejmuje książki nowe, czasopisma i stare druki z zakresu polskiej i obcej genealogii i heraldyki w liczbie 2907 woluminów.

Katalogi

Kliknij aby przejść do katalogu on-line

Udostępnianie

Do korzystania z księgozbioru uprawnieni są przede wszystkim pracownicy i współpracownicy Zamku Królewskiego w Warszawie, pracownicy innych muzeów i instytucji kulturalnych, pracownicy wyższych uczelni, studenci.

Osoby spoza Zamku mogą korzystać ze zbiorów po dokonaniu rejestracji w Biurze Przepustek Zamku.

Zasady udostępniania

Czytelnia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 15.30
Biblioteka jest nieczynna od 1 do 31 sierpnia

Informacja o zbiorach:

tel. +48 22 35 55 154+48 22 35 55 194
e-mail: biblioteka@zamek-krolewski.pl