Konkurs plastyczny – edycja 2023/2024 „Zamek w dziecięcej wyobraźni. Zegar historii. Fascynujące opowieści wieży zegarowej”

Kolaż promocyjny konkursu
Zdjęcie z gali konkursowej 1
Zdjęcie z gali konkursowej 2
Zdjęcie z gali konkursowej 3
Zdjęcie z gali konkursowej 4
Zdjęcie z gali konkursowej 5
Zdjęcie z gali konkursowej 7
Zdjęcie z gali konkursowej 10
Zdjęcie z gali konkursowej 11
Zdjęcie z gali konkursowej 12
Zdjęcie z gali konkursowej 13
Zdjęcie z gali konkursowej 14
Zdjęcie z gali konkursowej 15


Zegar historii. Fascynujące opowieści wieży zegarowej

Konkurs plastyczny z cyklu

Zamek w dziecięcej wyobraźni


Gratulujemy autorkom i autorom wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w tegorocznej edycji konkursu Zamek w dziecięcej wyobraźni. Zegar historii. Dziękujemy za szeroki odzew z całej Polski oraz ze szkół polonijnych. Poniżej prezentujemy zdjęcia nagrodzonych prac oraz fotorelację z uroczystej gali finałowej, która odbyła się w piątek 7 czerwca. W październiku ogłosimy temat przyszłorocznej edycji, zachęcamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych.


 

 

 

Nagrodzone filmy:
 

I miejsce – Dominik Janus, Marcin Rozbicki, Jakub Łabanowski + ekipa - SP nr 240 w Warszawie

 

I miejsce – Jan Boned-Zys i Carlos Boned-Zys z Hiszpanii

 

II miejsce – Wojciech Tywanek i Filip Tywanek – SP nr 4 w Dęblinie

 

II miejsce – Maria Kulągowska i Zofia Fajst – SP nr 11 w Warszawie

 

III miejsce – Zofia Kozłowska i Maria Kamińska – MDK Muranów

 

III miejsce – Lena Drozd - Publiczna SP zakonu pijarów w Rzeszowie

 


Lista zwycięzców 2023/24

 

Klasy 1–3

I – Helena Wojtaś – zgłoszenie indywidualne z Warszawy

II – Zofia Szajdziuk z Warszawy

II – Marcel Dusza - MDK Gorlice

III – Gabriela Tworzewska z Warszawy

III – Ewa Baszyńska - MDK Muranów

 

Wyróżnienia:

Sara Wolska - MDK Gorlice

Leopold Jędrusiak - MDK Gorlice

Liliana Rydelek – Tucholski Ośrodek Kultury

Ina Siemiończyk – SP nr 41 w Warszawie

Jan Warda – SP nr 41 w Warszawie

Pola Nowak – SP nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

 

Klasy 4-6

I – Teresa Stefanowska i Kinga Maternia – Publiczna SP zakonu pijarów w Rzeszowie

II – Marcelina Citko - MDK Muranów

III – Oliwia Podraza zgłoszenie z Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Pilźnie

 

Wyróżnienia:

Helena Zajdel z Warszawy

Alan Staniszewski – Samorządowa SP nr 1 w Kazimierze Wielkiej

Klaudia Klinger - Tucholski Ośrodek Kultury

Filip Kłódkiewicz - MDK Muranów

Michał Siuta i Aleksander Warzocha z Rzeszowa

 

Klasy 7-8

I – Antoni Zalewski – Zespół szkolno-przedszkolny w Borzęcinie Dużym

II – Nina Mazurek – SP nr 14 w Radomiu 

II – Joanna Maria Prus – SP nr 157 w Warszawie

III – Zofia Drzyżdżyk – SP im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Maz.

 

Wyróżnienia:

Lea Gascuña-Pyrka i Laura Kuś – SP nr 34 w Warszawie

Amelia Łakomy – SP nr 15 w Płocku

Helena Maletka – SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Nadia Jankowiak – SP nr 39 w Gliwicach

Pola Pomorska – SP w Nałęczowie

Tymon Sobotkowski - Społ. SP nr 10 w Warszawie

Julia Kozłowska – ZSP nr 4 w Gliwicach

Julia Mieżyńska z Michałowic

 

W kategorii film:

I –Dominik Janus, Marcin Rozbicki, Jakub Łabanowski + zespół - SP nr 240 w Warszawie

I – Jan Boned-Zys i Carlos Boned-Zys z Hiszpanii

II – Wojciech Tywanek i Filip Tywanek – SP nr 4 w Dęblinie

II – Maria Kulągowska i Zofia Fajst – SP nr 11 w Warszawie

III – Zofia Kozłowska i Maria Kamińska – MDK Muranów

III – Lena Drozd - Publiczna SP zakonu pijarów w Rzeszowie
 

Nagroda specjalna Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie:

Iwa Anna Korczyńska i Ewa Maria Korczyńska

 

Nagroda pracowników Zamku Królewskiego

Zofia Leliwa-Malińska

 

Nagrody patronów i PGE - Mecenasa Edukacji:

 

Maja Łakomska – SP nr 1 w Konstantynowie łódzkim

Lucyna Buraczyńska – SP nr 14 w Płocku

Maja Krasnodębska – SP nr 9 w Siedlcach

Zoran Gworek z Balin

Tomasz Szypuła – Publiczna SP zakonu pijarów w Rzeszowie

 Z okazji 50. rocznicy odtworzenia zegara na wieży zamkowej i zakończenia jubileuszu odbudowy Zamku Królewskiego zapraszamy uczniów klas szkół podstawowych z całej Polski i ze szkół polonijnych do wzięcia udziału w kolejnym konkursie artystyczno-historycznym, tym razem poświęconym słynnemu zamkowemu zegarowi.

Nasz konkurs kierujemy do szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, bibliotek i ognisk plastycznych.

Nauczycielom i koordynatorom pierwszego etapu zapewniamy podziękowanie z zaświadczeniem o udziale w konkursie.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych – klasy 1–3, 4–6 i 7–8 szkoły podstawowej. Uczniowie wszystkich trzech kategorii wiekowych mogą wykonać prace plastyczne – płaskie z wykorzystaniem dowolnych technik o charakterze manualnym. Format prac dowolny, maksymalnie 70 x 100 cm, nie przyjmujemy prac przestrzennych i makiet.

Ponadto uczniowie klas 4–6 i 7–8 mogą przygotować krótkie prace filmowe (do 2 min.). Prace plastyczne i filmowe będą oceniane oddzielnie w obrębie kategorii wiekowych.

Uczniowie, tworząc prace plastyczne i filmowe, mogą w dowolnym stopniu zainspirować się następującymi tematami:

  • historia wieży i zegara – powstanie, dzieje, zniszczenie i odtworzenie
  • zegary z kolekcji Zamku Królewskiego, ich twórcy i właściciele
  • Zamek i zegar jako świadkowie historii


Zachęcamy, aby zainspirować się:

Uczniowie szkół podstawowych mogą przygotować prace indywidualnie bądź grupowo, w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych złożonych z uczniów tej samej bądź różnych klas w obrębie niżej wskazanych kategorii wiekowych:

  1. klasy 1–3
  2. klasy 4–6
  3. klasy 7–8

Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego – szkolnego, i drugiego – finałowego

Na pierwszym etapie nauczyciele/koordynatorzy konkursu z instytucji biorących udział w konkursie wyłaniają maks. trzy prace dla każdej z trzech kategorii wiekowych i dwóch formalnych (wynikających z charakteru pracy – technika plastyczna lub film). Daje to instytucji możliwość nadesłania maks. 15 prac: trzech z klas 1–3, sześciu z klas 4–6 i sześciu z klas 7–8 (trzech tradycyjnych prac i trzech prac filmowych dla każdej kategorii wiekowej). Instytucje nie są zobowiązane do gradacji prac i wskazywania pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

Prace konkursowe należy przesłać bądź dostarczyć do Kancelarii Głównej Zamku Królrwskiego w Warszawie do 20 kwietnia 2024 r. Adres do wysyłki: Zamek Królewski w Warszawie, Dział Edukacji, Wojciech Siwek, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Prace filmowe należy złożyć poprzez umieszczenie na dysku Google lub jako film prywatny na platformie YouTube. Pliki zamieszczone na dysku Google oraz platformie YouTube należy przesłać na adres mailowy wsiwek@zamek-krolewski.pl do 20 kwietnia 2024 r. Prace filmowe muszą mieć tytuł, a także zawierać w opisie dane autorów i nazwę instytucji oraz adres.

Przeprowadzenie konkursu dla klas wszystkich trzech kategorii wiekowych oraz formalnych jest dobrowolne.

Każdy uczestnik za pośrednictwem szkoły może złożyć jedną pracę, niezgłaszaną wcześniej do innych konkursów.

Rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczących się w ramach edukacji domowej lub tych, których szkoła nie przystąpi do konkursu, a byliby zainteresowani udziałem, prosimy o zgłoszenie chęci udziału koordynatorowi Wojciechowi Siwkowi za pośrednictwem maila wsiwek@zamek-krolewski.pl

Nie przyjmujemy prac niepodpisanych lub niezwiązanych z tematyką konkursu.

W ocenie prac konkursowych zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność.

Wraz z pracą należy wysłać wymagane zgody i kartę zgłoszeniową.

Prosimy o nieskładanie ani niezwijanie plastycznych prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury składające się z pracowników Działu Edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie, powołane przez organizatora. W etapie finałowym zostaną wybrane zwycięskie prace dla każdej kategorii oraz zostaną przyznane wyróżnienia. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie Zamku 17 maja 2024 r.

Autorzy/zespoły autorskie dwunastu wyróżnionych prac zostaną uhonorowani/e nagrodami uczestnictwa w konkursie. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową w Zamku Królewskim w Warszawie, planowaną na 7 czerwca 2024 r. Podczas gali zostaną rozdane nagrody, a uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć Zamek i poznać jego tajemnice. 

W gali mogą wziąć udział poinformowani mailowo bądź telefonicznie laureaci wraz z opiekunem. O wszelkich zmianach w organizacji konkursu i gali organizator będzie informował opiekunów uczestników.

Zobacz relację z zeszłorocznych gali finałowych (wideo)>

Zamek w dziecięcej wyobraźni. Zamek i jego dzieje

Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko

Organizator nie przewiduje trybu odwołania od decyzji jury.

Kontakt:

W przypadku pytań lub wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynator konkursu – Wojciech Siwek, kontakt: wsiwek@zamek-krolewski.pl

Tel. 22 35 55 519 lub 519 549 316

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.