Dominika Małecka

Dominika Małecka  jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w której uzyskała tytuł magistra sztuki w zakresie teorii muzyki (2008) oraz skrzypiec barokowych (2011). Miała okazję uczestniczyć w wielu programach stypendialnych dla młodych wykonawców. Jednocześnie rozpoczęła współpracę z orkiestrami oraz zespołami muzyki dawnej w kraju i za granicą. Na stałe związana jest z katowicką {oh}! Orkiestrą Historyczną pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Współpracuje też z innymi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej, m. in. Collegium 1704, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Les Ambassadeurs, Die Köllner Akademie, Le Parlement de Musique, Goldberg Ensemble, Scepus Baroque. Jest koncertmistrzem powołanej do życia w 2015 roku przy leszczyńskim festiwalu Leszno Barok Plus, orkiestry Capella 1547. Brała udział w wielu nagraniach CD dla takich wytwórni jak: Alpha, Glossa, Accord czy Dux.