Cykl wykładów online towarzyszących pokazowi obrazu Mattii Pretiego „Partia tryktraka”


6 września 2023 r. – Mattia Preti – w ślady Caravaggia
Prowadzenie: Alicja Jakubowska, Zamek Królewski w Warszawie
19 lipca
2023 r. – Nie tylko tryktrak. Gry w sztuce renesansu i baroku 

Prowadzenie: Joanna Kilian, Muzeum Narodowe w Warszawie