Relacja z prezentacji publikacji "Splendor i wiedza..." oraz otwarcia wystawy "Polonia, Lithuania et Ucraina..."

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Ambasador Republiki Litewskiej w RP JE Eduardas Borisovas
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Zamkiem Królewskim w Warszawie a Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Zamkiem Królewskim w Warszawie a Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie
Kurator wystawy dr Tomasz Jakubowski
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Zamkiem Królewskim w Warszawie a Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie
Wystawa "Polonia, Lithuania et Ucraina. Mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego"
Kurator wystawy dr Tomasz Jakubowski

25 maja 2022 r. o godz. 18.00 w Bibliotece Królewskiej odbyła się uroczysta prezentacja dwutomowego katalogu oraz zbioru esejów, wydanych nakładem Wydawnictwa Arx Regia i w zamierzeniu mających towarzyszyć wystawie Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta. Wystawa z powodu napaści Rosji na Ukrainę musiała zostać odłożona w czasie, jednak związane z nią pozycje książkowe są już dostępne.

Więcej na temat publikacji

Kup książki w zamkowym e-sklepie

"Biblioteka Stanisława Augusta była zwornikiem działalności intelektualnej, mecenatu, działalności politycznej oraz edukacyjno-dydaktycznej roli króla, który widział pracę nad geniuszem narodu jako jedno z podstawowych swoich zadań". – powiedział podczas otwarcia uroczystości dyrektor Zamku prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

W odczytanym następnie przez sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Yanę Kryvobok liście dr hab. Lyubov Dubroviny, dyrektorki generalnej Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W.I. Wernadskiego, padły niezwykle dziś ważne słowa:

"Przez długi czas skarby biblioteczne i muzealne królewskiej biblioteki pozostawały poza szerokim obiegiem naukowym i kulturalnym, jednak dziś wspólne wysiłki przełamują bariery polityczne i kulturowe, które utrudniały połączenie dziedzictwa naukowego i historyczno-kulturalnego Stanisława Augusta. Projekt ten świadczy o zaangażowaniu Ukrainy i Polski w fundamentalne zasady polityki humanitarnej, demonstruje szacunek dla wspólnej przeszłości historycznej, wskazuje na znaczące naukowe i kulturalne perspektywy współpracy".

Podczas wieczoru nie bez powodu towarzyszyli nam również ambasador Republiki Litewskiej w RP JE Eduardas Borisovas oraz dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie dr Vydas Dolinskas.

Symboliczny moment dzisiejszego wydarzenia stanowiło bowiem podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Zamkiem Królewskim w Warszawie a Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Uroczystość dopełnił wernisaż wystawy Polonia, Lithuania et Ucraina. Mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego, która w barwny sposób odzwierciedla rzeczywistość dawnej Rzeczypospolitej, czyli koegzystencję trzech narodów żyjących na wielkim obszarze Europy Środkowej. Zbiór 40 unikalnych map z XVI–XVIII w. jest świadectwem świata, który przez 200 lat funkcjonował w harmonii i tworzył osobną jakość kulturową.

Choć prezentujemy tę ekspozycję niejako w zastępstwie obszernej wystawy królewskiego księgozbioru, jest ona ważnym symbolem okresu, kiedy różne nacje, kultury i języki przenikały się na jednym terytorium w pokoju.

Sedno tej wystawy łączy tematycznie wszystkie wątki dzisiejszego wieczoru i jest wyrazem naszej nadziei na przyszłość Europy wolną od okrucieństw wojny.