Rocznica rozpoczęcia pracy przez Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

"(...) Zamek w Warszawie wzniesiemy naszym wspólnym wysiłkiem – wysiłkiem całego narodu. Nie jest to dzieło łatwe. Odtworzenie Zamku w całym jego dawnym kształcie zewnętrznym i wewnętrznym, w całej jego świetności – jest zadaniem niemal bez precedensu.

(...) Wbrew wszelkim dziejowym burzom i nawałnicom, nad wiślaną skarpą znów wzniesie się w górę pomnik naszej niezawisłej państwowości – Zamek Królewski".

𝟐𝟔 𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐚 𝟏𝟗𝟕𝟏 𝐫., podczas uroczystego posiedzenia inauguracyjnego w Łazienkach Królewskich, rozpoczął prace Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego (OKOZ) w Warszawie.

Przewodniczącym został Józef Kępa, I sekretarz Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), a jego zastępcą mianowano profesora Stanisława Lorentza.

Na czele Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej stanął profesor Jan Zachwatowicz, Komisji Historyczno-Archeologicznej przewodniczył przyszły długoletni dyrektor Zamku, historyk, profesor Aleksander Gieysztor, a głównym projektantem odbudowy został zwycięzca konkursu w 1955 roku, Jan Bogusławski.

Komitet niezwłocznie wystosował "Apel do Polek i Polaków w kraju i na obczyźnie”:

 "Zamek Królewski będzie odbudowany. Podniesiemy go z ruin wspólnym, narodowym wysiłkiem. W tym wielkim dziele nie może zabraknąć nikogo, kto czuje i myśli po polsku. (...) Niech każdy wzniesie po cegle, a razem stworzymy z odbudowanego Zamku nowy wielki symbol narodowej jedności. Niech każda złotówka będzie symbolem przywiązania do tradycji narodowych i poczucia więzi narodowej wszystkich Polaków".