Ekskluzywne zwiedzanie

Jako dodatkową atrakcję dla klientów, Zamek Królewski w Warszawie oferuje możliwość ekskluzywnego zwiedzania ekspozycji, poza standardowym czasem otwarcia muzeum dla publiczności. Proponujemy zwiedzanie w formie niezależnej wizyty lub jako dodatkowy punkt programu imprezy, realizowanej przez Państwa w naszych wnętrzach.

W celu dokonania rezerwacji, należy skierować pismo do Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu Zamku Królewskiego, pani Magdaleny Romańskiej (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, e-mail: protokol@zamek-krolewski.pl lub fax: +48 22 35 55 127), z prośbą o zgodę na zorganizowanie specjalnego zwiedzania Zamku. Powinno ono zawierać następujące informacje: nazwę instytucji, datę, godzinę przybycia delegacji, liczbę uczestników, dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za projekt oraz dane do faktury.

Usługi przewodnickie na terenie naszego muzeum mogą świadczyć jedynie certyfikowani przez Zamek Królewski przewodnicy, których aktualizowana lista, wraz z informacją o dostępnych językach oprowadzania oraz danymi kontaktowymi znajduje się na stronie internetowej, w zakładce: WIZYTA – odsyłacz: PRZEWODNICY (https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/przewodnicy). Zamek nie pośredniczy w zamawianiu i rozliczeniu w/w usług.

Faktura VAT, płatna przelewem (14 dni) zostanie wysłana pocztą na adres płatnika (nie przewidujemy płatności gotówką ani kartą).

Szczegółowych informacji na temat dostępnych terminów oraz warunków finansowych udziela Dział Protokołu i Organizacji Wydarzeń. Kontakt>