Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich

Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich

 
Zamek Królewski w Warszawie od 2013 roku należy do prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (Association des Résidences Royales Européennes – ARRE), zrzeszającego obecnie 30 najważniejszych instytucji z 15 krajów Europy. Wśród zabytkowych zamków i pałaców znajdują są takie muzea jak Pałac w Wersalu, Schönbrunn, Pałace Królewskie w Madrycie, Neapolu czy Turynie.

Celem ARRE jest promowanie wiedzy o europejskim dziedzictwie, realizowanie wspólnych projektów kulturalnych i dzielenie się doświadczeniami. Członkowie Stowarzyszenia, w tym pracownicy Zamku, biorą udział w konferencjach i warsztatach, podczas których omawiają m.in. kwestie organizacji wystaw, konserwacji dzieł sztuki, obsługi publiczności, wdrażania nowych technologii czy strategii w mediach społecznościowych.

 

Strona internetowa ARRE:

www.europeanroyalresidences.eu

Koordynator ze strony Zamku:

Marta Smolińska msmolinska@zamek-krolewski.pl