Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego

Piękne i rzadkie – najsłynniejsze mapy I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego

15 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Biblioteka Królewska

Wystawa prezentuje 45 dawnych map, w większości Polski i jest kolejnym przedstawieniem najsłynniejszych oraz pięknych i rzadkich map I Rzeczypospolitej z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego. Wystawa ta, w roku stulecia niepodległej Polski powstała z okazji odbywającej się w dniach 11–12 października 2018 r., na Zamku Królewskim w Warszawie XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii obradującej pod ogólnym tytułem Mapa w służbie państwa, zorganizowanej przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum oraz Muzeum Warszawy.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia Zamku.

Wstęp na podstawie biletu na zwiedzanie Zamku