"Książę Józef Poniatowski i epoka Księstwa Warszawskiego" – konferencja naukowa

Książę Józef Poniatowski i epoka Księstwa Warszawskiego

konferencja naukowa w ramach dwudniowego wydarzenia Urodziny księcia Józefa Poniatowskiego

6 maja 2022 r.

Pałac Pod Blachą
 

9.00 – Oprowadzanie kuratorskie po Apartamencie księcia Józefa Poniatowskiego
Prowadzenie: dr Mariusz Klarecki, Zamek Królewski w Warszawie

Program konferencji:

10.00 – Okoliczności przejścia księcia Józefa Poniatowskiego na służbę Rzeczypospolitejw 1789 r. i sprawa jego zobowiązań wobec Domu Habsburskiego
Prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Uniwersytet Śląski

10.20 – Wpływ działań armii Księstwa Warszawskiego na rozpad wojsk austriackichw Galicji w 1809 r.
Prowadzenie: prof. dr hab. Michał Baczkowski, Uniwersytet Jagielloński

10.40 – Książę Józef Poniatowski jako organizator wojskowej służby zdrowia w Księstwie Warszawskim
Prowadzenie: dr Maria J. Turos, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.00 – Dyskusja

11.30 – Przerwa kawowa

12.00 – Wernisaż wystawy Sygnatury Napoleona Bonaparte

13.00 – „Po dojrzałej rozwadze…”, czyli o początkach napoleońskiej karieryksięcia Józefa Poniatowskiego
Prowadzenie: Adam Paczuski

13.20 – Z Napoleonem i przeciwko niemu – wizerunek i ocena epoki napoleońskiejw polsko-niemieckim podręczniku do nauki historii „Europa. Nasza historia

Prowadzenie:  Andrzej Dusiewicz, polsko-niemiecki projekt podręcznika do nauki historii Europa. Nasza historia / Europa. Unsere Geschichte, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

13.40 – Dywizja Księstwa Warszawskiego w Hiszpanii 1808-1812 w świetle dokumentów z tek Janusza Staszewskiego
Prowadzenie: Wojciech Buller, red. serwisu napoleon.org.pl

14.00 – Przerwa kawowa

14.20 – Od rezerwy do podziwu – książę Antoni Paweł Sułkowski wobec Józefa Poniatowskiego
Prowadzenie: 
dr Dawid Madziar, Uniwersytet Śląski

14.40 – Ministerstwo Przychodów i Skarbu Księstwa Warszawskiego wobecfinansowych potrzeb wojska polskiego w 1811 i 1812 r.
Prowadzenie: dr Dominika Rychel-Mantur, Uniwersytet Śląski

15.00 – Podsumowanie konferencji