6 lutego 2022 r. – Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Koncert stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

6 lutego 2021 r. (niedziela), godz. 12.00

Sala Koncertowa


Bilety do nabycia w kasie Zamku lub online

oncert odbędzie się z udziałem publiczności. Na chętnych czekają zaproszenia, które można odebrać w biurze Funduszu lub po wcześniejszej rezerwacji w dniu koncertu w Zamku Królewskim. Bilety również można nabyć w kasie Zamku. Ze względu na reżim sanitarny liczba miejsc jest ograniczona. Równocześnie koncert będzie można obejrzeć na kanale Youtube Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

W programie:
Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Gąsieniec, Geodicke, Kisielewski, Marcello, Mozart, Schubert

Wystąpią:

Maja Chlebicka – skrzypce, Małgorzata Zielińska-Kościów – fortepian; Lena Duszyńska – trąbka, Adam Greń – fortepian; Joanna Jasnowska –fortepian; Emilia Krzeszowiec – skrzypce, Dagmara Niedziela – fortepian; Filip Krzeszowiec – wiolonczela, Dagmara Niedziela – fortepian.
 

Maja Chlebicka
Maja Chlebicka
- 17-letnia skrzypaczka, uczennica OSM II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, w klasie skrzypiec Agaty Szymczewskiej i Karoliny Mikołajczyk. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów i warsztató , gdzie pracowała pod kierunkiem wybitnych skrzypków, takich jak: Paweł Radziński, Janusz Wawrowski, Jan Stanienda, Ariane Mathaus, Łukasz Błaszczyk, Adrzej Gębski. Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych m.in.: Grand Prix - „XII Concorso Musicale Citta’Di Filadelfia” we Włoszech (2021); III miejsca – „XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego” w Lublinie (2020); I miejsca - Spotkania skrzypcowe ku pamięci Witolda Rowickiego” w Żywcu (2019); III miejsca – Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2019). Koncertowała jako solistka i kameralistka m.in. w Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia, Zamku Królewskim w Warszawie, Sali Balowej Zamku w Łańcucie, Filharmonii Podkarpackiej oraz poza granicami kraju m.in. w Rosji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Ukrainie. Maja jest stypendystką programu Młoda Polska. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2020 roku.

 

Lena Duszyńska
Lena Duszyńska
– 16-letnia trębaczka, uczennica POSM ll stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Prof. Rafała Dudka. Swoja edukacje muzyczną rozpoczęła w POSM I st. nr 2 im Fryderyka Chopina we Wrocławiu, w klasie Pani Justyny Maliczowskiej oraz Pana Marcina Króla. Lena jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, do jej ostatnich osiągnięć należą: l miejsce w V Głogowskim Konkursie Trębaczy, l miejsce w IV Świętokrzyskim Festiwalu Klas Instrumentów Dętych, ll miejsce w XXVll Konfrontacji Instrumentów  Dętych Blaszanej w Oławie, Wyróżnienie w Międzynarodowym  Konkursie ,,Instrumenty Dęte" w Jastrzębiu Zdroju, lll miejsce w XXVl Śląskim Konkursie  Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej, ,,Złoto" w IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów  Dętych Finalis w Białymstoku, wyróżnienie w XL Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, wyróżnienie w XV Międzynarodowym  Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu. Lena jest trzykrotną stypendystką Prezydenta Miasta Wrocławia, pod opieka Krajowego Fundusz jest od 2021 roku.

 

 Joanna Jasnowska

Joanna Jasnowska – 14-letnia pianistka, uczennica ZPOSM I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, w klasie fortepianu dr hab. Anny Stempin-Jasnowskiej. Swoją edukację rozpoczynała w wieku lat 5 pod kierunkiem Pani Marzeny Jasińskiej–Siudzińskiej. Joanna jest laureatką konkursów muzycznych: pianistycznych, kameralnych i multiinstrumentalnych. Do jej ostatnich osiągnieć należą: I miejsce - III International Chopin Piano Competition, Vienna, Austria10.10.2021, II miejsce – Concours Europeen de Piano Online, Paris, France, 23.10.2021,  Grand Prix (1st Absolute Prize), Iscart Prize, stypendium – 1st and 2nd Iscart International Music Competitions, cat. piano solo, Lugano Switzerland, 09.2020; 05.2021 1, 1 miejsce w 3rd Glory International Piano Competition, 02.2021, USA, 2 nagroda oraz nagroda NIFC w 28. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, 2 nagroda oraz udział w kursach mistrzowskich z wybitnymi pianistami w The 2021 Canada International Youth Piano Festival oraz Young Euregio Piano Award, International Piano Competition w Niemczech. Joasia otrzymała nagrodę im. Tatiany Szebanowej za szczególne predyspozycje chopinowskie podczas Forum Pianistycznego w Sanoku.Wielokrotnie jako solistka występowała z orkiestrą m.in. w  Filharmonii Koszalińskiej, Filharmonii Lwowskiej z towarzyszeniem Symphony Orchestra Inso Lemberg, Operze Leśnej z Filharmonią Sopocką, koncertowała z Lwowską Orkiestrą Kameralną „Academia Academia. Wystepowała w  Filharmonii Narodowej, Żelazowej Woli, Zamku Królewskim w Warszawie, Brahms-Saal (Złotej Sali) w Wiedniu. Pod opieką  KFnrD Joanna jest od 2021 r.

 

Emilia Krzeszowiec

Emilia Krzeszowiec – 15- letnia skrzypaczka, uczennica POSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie dra Piotra Kwaśnego. Poprzednim jej pedagogiem - do 2021 r. - była Pani mgr Małgorzata Wacławik. Emilia wielokrotnie brała udział w kursach muzycznych: Zimowej Akademii Muzyki w Lusławicach, gdzie pracowała pod okiem profesorów Wiesława Kwaśnego, Marcina Baranowskiego i Łukasza Błaszczyka, Young Arts Masterclass w Krośnie w klasie Piero Massa, Andrzeja Grabca i Jakuba Jakowicza, Zakopiańskiej Akademii Sztuki gdzie kształciła się pod kierunkiem prof. Bartłomieja Nizioła. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, jej ostatnie osiągnięcia to: II miejsce w VIII Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli (2021), II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2021), I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym "Jak Wieniawski" w Lublinie, II miejsce w III Wiener Klassiker Danubia Talents International Online Music Competition, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS w Krakowie(2021), III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Online” Gdańsku (2021), III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich w Łodzi. Emilia w 2017 roku otrzymała stypendium CEA, a od 2018 roku jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

 

Filip Krzeszowiec

Filip Krzeszowiec – 17-letni wiolonczelista, uczeń POSM II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Arkadiusza Dobrowolskiego. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 7 lat w klasie prof. Pawła Głombika, a kontynuował pod kierunkiem Adama Krzeszowca. Swoje umiejętności doskonalił na kursach muzycznych w Krośnie, Szamotułach, Poznaniu, Lusławicach i Augustowie u profesorów: Kazimierza Michalika, Stanisława Firleja, Tomasza Strahla, Roberto Trainini, Alexandra Geberta, Matsa Lidstroma, Tomasza Lisieckiego, Anny Banaś, Marcina Zdunika i Macieja Kułakowskiego.  Do jego ostatnich osiągnięć należą: I nagroda - międzynarodowy konkurs online Best Wieniawski Performance (2021), I nagroda - Międzynarodowy Konkurs Muzyczny online „Opus”, Kraków (2021), I nagroda - XV Młodzieżowy Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Poznań 2020, III nagroda - XII Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. A. Janigro, Zagrzeb 2020. W 2015 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i stypendium Centrum Edukacji Artystycznej, w 2021 roku został laureatem Programu Stypendialnego MKiDN „Młoda Polska”. Filip jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci od 2016 roku.

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści kameraliści, związani z uczelniami wyższymi oraz szkołami muzycznymi: Dagmara Niedziela, Adam Greń.

Młodzi Wirtuozi - jest to projekt realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program ZDOLNI przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Szersza informacja o Funduszu dostępna jest na stronie internetowej: www.fundusz.org