Relacja z wernisażu wystawy „Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego Taras Wozniak
Dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego Taras Wozniak
Dyrektor Muzeum Historii Lwowa dr Roman Czmełyk
Dyrektor Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie Vydas Dolinskas
Wernisaż wystawy „Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”
Wernisaż wystawy „Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”
Wernisaż wystawy „Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”
Wernisaż wystawy „Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”
Wernisaż wystawy „Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”


5 października 2023 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne, na której znajdują się eksponaty pochodzące ze zbiorów dwóch najważniejszych lwowskich muzeów: Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego i Lwowskiego Muzeum Historycznego. W uroczystości udział wzięli dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego Taras Wozniak, dyrektor Muzeum Historii Lwowa dr Roman Czmełyk, dyrektor organizującego podobną wystawę Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich Vydas Dolinskas oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski, który powiedział:

Na wystawie zobaczyć można przekrój malarstwa polskiego od XVII stulecia po wiek XX., ale także pochodzące w większości z prywatnych kolekcji perełki malarstwa europejskiego. Mamy do czynienia z kolekcją znakomitą. Piękną, wzruszającą, powalającą swoim czarem. A nad tym wszystkim unosi się legenda Lwowa, utkana ze wspomnień, historii, dramatycznych wydarzeń i z pięknych asocjacji. Lwów w polskim imaginarium od kilkuset lat zajmuje miejsce szczególne. Był metropolią wielokulturową, wieloreligijną, opartą na łączeniu i współpracy różnych środowisk i różnych regionów – i to trwało od XIV wieku po wiek XXI, od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Dyrektor podkreśłił też, że ekspozycja aż tylu eksponatów jednego muzeum nie byłaby możliwa, gdyby nie dramatyczne okoliczności, jakich obecnie doświadcza Ukraina.

Dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego Taras Wozniak zaczął od słów: Ta wystawa jest świadectwem tego, że z jednej strony tworzymy historię, z drugiej – wracamy do korzeni. Następnie przypomniał historię powstania lwowskiej galerii i udostępnienia zbiorów publiczności. Podziękował także osobom zaangażowanym w czasowe przeniesienie zbiorów ze Lwowa do polskich muzeów, aby nienaruszone mogły przetrwać trudny czas związany z toczącą się w Ukrainie wojną. Swoją wypowiedź spuentował żartobliwie: My wam tego nigdy nie wybaczymy.

Dyrektor Muzeum Historii Lwowa dr Roman Czmełyk powiedział:

Lwów to miasto pogranicza, a pogranicze łączy. Pogranicze to miejsce spotkań różnych narodów, kultur, religii. I właśnie unikalne dziedzictwo kulturowe tego pogranicza jest teraz zagrożone. To nie jest tylko dziedzictwo ukraińskie, są tu przecież skarby kultury polskiej, ale to ukraińskie państwo, a konkretnie ukraińskie instytucje kultury, są za zabezpieczenie tego dziedzictwa odpowiedzialne. I jesteśmy wdzięczni za to, że polskie instytucje obecnie dzielą z nami tę odpowiedzialność.

Dyrektor Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie Vydas Dolinskas zabrał głos jako ostatni:

Ta piękna wystawa przypomina nam wszystkim nasze wspólne dziedzictwo europejskie, nasze wspólne dzieje Rzeczypospolitej aż trojga narodów. Wystawa też bardzo jasno pokazuje, że Ukraina była, jest i zawsze będzie integralną częścią naszej wspólnej Europy.