Druga Wielka Emigracja

Druga Wielka Emigracja

Konferencja naukowa towarzysząca wystawie „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej”

Druga Wielka Emigracja depozytariuszem II Rzeczypospolitej. Problem odzyskania niepodległości i święta narodowe (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada) w tradycji i działalności władz RP na obczyźnie oraz partii, stronnictw, organizacji i czasopism emigracyjnych

Data: 6-7 grudnia 2018 r.

Miejsce: pałac Pod Blachą

Organizator: Zamek Królewski w Warszawie,

autor programu konferencji: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

Dzieje polskiej emigracji w latach 1939 - 1989 na stałe wpisały się w historię Polski. To polska emigracja polityczna w latach wojny i po jej zakończeniu, już w okresie sowietyzacji kraju, z dużym nasileniem sił i środków, zainicjowała proces szczegółowego informowania światowej opinii publicznej o wydarzeniach w krajach za żelazną kurtyną. Sprawa dotyczyła przede wszystkim zagadnień politycznych (w tym m.in. sowieckiej obecności w regionie, zbrodni stalinowskich z lat wojny oraz represji powojennych), społeczno - gospodarczych i kulturalnych. Obok tego emigracja manifestowała swoją obecność na arenie politycznej. Przy każdej okazji wysyłała czytelne sygnały, że nadal funkcjonują władze RP na obczyźnie. Polska emigracja polityczna dużą wagę przykładała do spraw kultury, nauki, oświaty i tożsamości narodowej. Temat konferencji dotyczy właśnie tych zagadnień. Nie były one na marginesie emigracyjnej działalności. Wręcz przeciwnie. Zarówno w okresie tuż po wojnie, jak i w latach późniejszych, polskie kręgi emigracyjne na Wyspach Brytyjskich, kontynencie europejskim i w USA gors uwagi poświęciły np. sprawie walki o niepodległość Polski. Zagadnienia dotyczące świąt narodowych i rocznic patriotycznych zyskały rangę tematów wiodących w działalności prezydenta, rządu, Rady Narodowej oraz partii i stronnictw politycznych. Do działalności edukacyjnej włączyły się również liczne organizacje emigracyjne (w tym np. kombatanckie i harcerskie). Nie sposób w tym procesie pominąć edukacji i oświaty zaadresowanej do dzieci, młodzieży, studentów oraz żołnierzy z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy pozostali poza krajem.

Wstęp wolny.