Arkady Kubickiego

Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego
Arkady Kubickiego

Arkady Kubickiego (pow. użytkowa: ok. 1600 m2) wzniesiono w latach 1818-1827. Zaprojektowane zostały przez Jakuba Kubickiego, Intendenta Generalnego Budynków Królewskich, wybitnego architekta epoki klasycyzmu, stypendystę fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Połączyły one nowo rozplanowane wówczas ogrody zamkowe: górny, usytuowany na skarpie oraz dolny, ulokowany na terenie przylegającym do koryta Wisły. Jako jedna z nielicznych części Zamku, Arkady przetrwały zniszczenia II wojny światowej. W latach 1995-2009 poddano je kompleksowej rewitalizacji. Odzyskując dawną świetność, dostosowane zostały również do współczesnych potrzeb, stając się wspaniałym, popularnym i lubianym miejscem organizacji uroczystości. XIX-wieczne mury Arkad Kubickiego to unikalny w skali naszego kraju obiekt, urzekający niezwykłą, monumentalną architekturą i sąsiedztwem pięknego kompleksu ogrodowego.