Archiwum

Warunki udostępniania zbiorów

 

Materiały archiwalne udostępniane są w wyniku zezwolenia udzielonego przez Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zainteresowane osoby lub instytucje, a w wypadku studentów – na podstawie pisma polecającego z uczelni. Udostępnianie odbywa się na miejscu – w Archiwum.

Istnieje możliwość odpłatnego uzyskania reprodukcji materiałów archiwalnych w postaci kserokopii (o ile pozwalają na to względy konserwatorskie) oraz reprodukcji fotograficznych. Warunki sprzedaży i wypożyczania reprodukcji fotograficznych oraz wysokość opłat za prawo publikacji udostępnionych materiałów reguluje zarządzenie Dyrektora Zamku wraz z cennikiem. W składanym zamówieniu należy podać dokładne dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy, przeznaczenie zamówionych zdjęć.

Pomoce ewidencyjno-informacyjne: inwentarze archiwalne książkowe i kartkowe, katalog chronologiczny do niektórych zbiorów aktowych (m.in. rodzinnych i zbioru Dokumenty, listy, akta luźne) oraz katalog osobowy i rzeczowy do części zbiorów fotograficznych.

Udostępnianie zbiorów: od wtorku do piątku w godz. 9:30-15:00.