Gabinet Genealogiczno-Heraldyczny

Gabinet Genealogiczno-Heraldyczny Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum powstał w 2002 r. Jest to komórka naukowo badawcza, utworzona przy Bibliotece Naukowej Zamku. Działalność Gabinetu skupia się na badaniach genealogicznych i heraldycznych oraz na systematycznym opracowywaniu spuścizny polskich genealogów i heraldyków, takich jak Szymon Konarski, Adam Heymowski, Krzysztof Górski. W zbiorach Gabinetu znajdują się następujące zespoły archiwalne i księgozbiory:

  • Archiwum Szymona Konarskiego (korespondencja, zbiór fiszek genealogicznych i notatek)
  • Archiwum Adama Heymowskiego (Polska Rola Herbowa, korespondencja, notatki genealogiczne)
  • Teki Dolińskiego (korespondencja o tematyce genealogiczno-heraldycznej, związana z polskimi rodzinami szlacheckimi)
  • Archiwum Rudzińskich
  • Archiwum Bielskich
  • Archiwum Przewłockiego (notatki genealogiczne, korespondencja)
  • księgozbiór Adama Heymowskiego
  • księgozbiór Szymona Konarskiego
  • księgozbiór Krzysztofa Górskiego


Opiekunem zbiorów Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego Zamku Królewskiego w Warszawie jest dr Tomasz Mleczek.

Gabinet otwarty jest dla badaczy we wtorki i czwartki od godziny 10.30 do 15.30.
Warunkiem korzystania ze zbiorów Gabinetu jest uzyskanie pisemnej zgody dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie  lub prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Gabinet Genealogiczno-Heraldyczny Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
tel. 22 35 55 164

e-mail: t.mleczek@zamek-krolewski.pl