Szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze

TEMATY LEKCJI DLA KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Koszt lekcji 100 zł od klasy

> Formularz zamówienia lekcji

> Regulamin rezerwacji lekcji muzealnych


1. WIZYTA U KRÓLA, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Wędrówka po najpiękniejszych salach zamkowych jest okazją do rozmowy o życiu codziennym i prerogatywach władzy królów polskich. Podczas lekcji uczniowie poznają życie dworskie i znaczenie ceremoniału, dyskutują o różnych rodzajach wizyt (audiencja, wizyta prywatna). Zastanawiają się również nad symboliką wystroju sal zamkowych.

2. KRÓL I JEGO DWÓR kl. I - III szkoły podstawowe

Lekcja o czasach króla Stanisława Augusta. Król żył w otoczeniu wielu ludzi. Jego pracownikami byli zarówno dostojni urzędnicy, jak i zwyczajni służący. Ile osób zatrudniał władca naszego kraju? Kim były i czym się zajmowały te osoby? Jak żyły, pracowały i mieszkały? Czy pracownicy dworu otrzymywali wysokie wynagrodzenie? Z dworem królewskim związanych jest dużo ciekawych i zabawnych ploteczek. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy XVIII-wiecznego ceremoniału i zwyczajów, poznają postać ostatniego króla Polski, symbolikę insygniów, dowiadują się, jak ważna jest zawsze umiejętność dobrego zachowania. 

2. PORTRET KRÓLA JEGOMOŚCI, kl. I - III szkoły podstawowe

Oglądając reprezentacyjne i prywatne wizerunki królewskie, uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów i znaki króla (korona, berło, jabłko). Uczą się rozpoznawać różne rodzaje portretów i ich znaczenie, świadomie posłużyć się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia). Rozumieją symbolikę insygniów i stroju koronacyjnego oraz kolorów związanych z władzą. Biorą również udział w krótkich zajęciach plastycznych.

 

 


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie