52. rocznica powołania Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego

Pierwsze posiedzenie OKOZK 26 stycznia 1971 roku
Pusty plac Zamkowy
Pierwsza strona "Życia Warszawy" z informacją o decyzji BP KZ PZPR
Apel OKOZK do Polaków w kraju i na emigracji


26 stycznia to ważna rocznica dla Zamku Królewskiego w Warszawie. To właśnie tego dnia 52 lata temu powołano do życia Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie (OKOZK) – ciało, które kierowało najpierw zbiórką pieniędzy na odbudowę Zamku, a następnie całością prac związanych z odbudową.


26 stycznia 1971 roku w Łazienkach Królewskich w pełnej entuzjazmu atmosferze odbyło się inauguracyjne posiedzenie OKOZK. Jego przewodniczącym został Józef Kępa, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, zwolennik odbudowy Zamku, zaś wiceprzewodniczącymi: Jerzy Majewski, prezydent m.st. Warszawy, prof. Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz Janusz Wieczorek, szef Urzędu Rady Ministrów.

W skład Komitetu weszli wybitni przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych, m.in. Adam Hanuszkiewicz, Witold Lutosławski, ksiądz biskup Jerzy Modzelewski i prof. Władysław Tatarkiewicz. Mimo partyjnego patronatu OKOZK był ciałem autentycznie społecznym, wzbudzającym powszechne zaufanie.

Komitet zaczął swą działalność od skierowania do rodaków w kraju i na emigracji apelu, w którym określono charakter i zamysł odbudowy Zamku oraz przyszłe funkcje budynku:

„Rodacy! Polki i Polacy z kraju i na obczyźnie. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie zwraca się do Was wszystkich z serdecznym apelem:
Zamek Królewski w Warszawie będzie odbudowany. Podniesiemy go z ruin wspólnym narodowym wysiłkiem. W tym wielkim dziele nie może zabraknąć nikogo, kto czuje i myśli po polsku. Odbudujemy Zamek własnymi środkami zebranymi przez społeczeństwo i naszą własną pracą. Niech każda złotówka będzie symbolem przywiązania do tradycji narodowych i poczucia więzi narodowej wszystkich Polaków. Odbudowany Zamek stanie się pomnikiem łączącym przeszłe współczesne i przyszłe pokolenia Polaków, świadectwem ciągłości narodowych dziejów”.

Komitet kierowała pracami nad odbudowa Zamku Królewskiego do momentu udostępnienia gmachu publiczności w sierpniu 1984 roku.

Dzisiejsza rocznica, podobnie jak zeszłoroczna i sprzed dwóch lat, ma szczególny charakter, ponieważ przypada na czas obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

Polecamy Państwa uwadze także nowo wydaną przez zamkowe wydawnictwo Arx Regia w ramach serii Archiwum Otwarte książkę Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Wybór materiałów źródłowych z lat 1971–1984. Bogato ilustrowaną pozycję wypełniają nie tylko stenogramy z posiedzeń Komitetu, ale wypowiedzi znanych osobistości świata kultury. Kup w e-sklepie> 

 

okładka książki 

 

Logo jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku