"Zanim został papieżem – Pius XI a Polska. 1918–1922–2022"

Zapraszamy na debatę historyczną upamiętniającą 100. rocznicę wyboru Achillesa Rattiego na papieża:
 

Zanim został papieżem – Pius XI a Polska. 1918–1922–2022

4 lutego 2022 r., godz. 12.00

Sala Senatorska

Wstęp wolny

Wydarzenie transmitowane będzie także online na zamkowych kanałach

Youtube oraz Facebook


Uczestnicy dyskusji:

  • ks. prof. Stanisław Wilk, KUL
  • dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW
  • ks. dr hab. Damian Bednarski, prof. UŚ

    Prowadzenie red. Piotr Gursztyn

    Zaproszenie

25 kwietnia 1918 r. papież Benedykt XV mianował swojego wizytatora na terenach polskich odebranych Rosji w wyniku działań I wojny światowej, został nim Achilles Ambrogio Damiano Ratti (1857-1939), dotychczasowy prefekt Biblioteki Watykańskiej.
Prałat Ratti nie miał doświadczenia dyplomatycznego, ale posiadał zdolności organizacyjne i biegłość w prawie kanonicznym. W Warszawie powitany został 29 maja 1918 r.
 
30 marca 1919 roku, w imieniu Ojca Świętego, uznał niepodległość Polski, a następnie został pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonym państwie. W archikatedrze warszawskiej Św. Jana przyjął święcenia biskupie, dlatego jako papież określał siebie często „polskim biskupem”.
 
W przeciwieństwie do wielu innych dyplomatów, pozostał w stolicy nawet wówczas, gdy w sierpniu 1920 r. wojska bolszewickie dotarły na jej przedpola. Społeczny odbiór tej decyzji był entuzjastyczny.
 
Arcybiskup Ratti został również Wysokim Komisarzem Kościelnym dla terenów plebiscytowych na Górnym Śląsku, w Prusach Wschodnich i na Warmii i Mazurach (20 kwietnia – 12 grudnia 1920 r.). Misja ta była niezwykle trudna i delikatna. Obie strony polsko-niemieckiego konfliktu oczekiwały od papieskiego wysłannika stanięcia po ich stronie. Wstrzemięźliwość postawy nuncjusza nie spotkała się ze zrozumieniem w Polsce. Abp Ratti uznał, że nie jest w stanie dalej pełnić swojej misji i poprosił o odwołanie z polskiej placówki.
 
6 lutego 1922 wyszedł z Kaplicy Sykstyńskiej jako papież – Pius XI. Za czasów pontyfikatu Piusa XI, w 1925 r. zawarto konkordat między Polską a Stolica Apostolską. Za czasów pontyfikatu Piusa XI, w 1925 r. zawarto konkordat między Polską a Stolica Apostolską. „Polski” papież nie zapominał o miejscu swojej trudnej misji wizytatora i nuncjusza: 15 sierpnia 1925 r. za jego zgodą nałożono na cudowny obraz Matki Bożej w sanktuarium w Piekarach Śląskich papieskie korony.
W 1938 r. miała zaś miejsce w niezwykle uroczysta kanonizacja bł. Andrzeja Boboli.

 
Ojciec Święty wielokrotnie serdecznie przyjmował na audiencjach pielgrzymów z Polski. Znakiem tej bliskości Piusa XI z Polską pozostał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i freski Jana H. Rosena z 1934 r.: „Obrona Częstochowy” i „Cud nad Wisłą” w kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo.