Witosława Frankowska


Witosława Frankowska
– kameralistka, etnomuzykolog, absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. W trakcie studiów zainteresowała się muzyką dawną, w szczególności realizacją basso continuo na klawesynie i organach oraz podjęła współpracę z zespołem Cappella Gedanensis.


Od 1993 r. związana z Wydziałem Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia przygotowujące młodych śpiewaków do praktycznej realizacji repertuaru barokowego. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Polskim Chórem Kameralnym, Orkiestrą Trybunału Koronnego, Orkiestrą Kameralną Progress oraz wieloma wybitnymi polskimi solistami. Brała udział w przygotowaniu i wykonaniu szeregu oper barokowych, oratoriów, mszy, pasji i kantat w Polsce i za granicą.


Do
ktor nauk humanistycznych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie i w dziedzinie sztuki, w specjalności instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.