„Filozof bezczynnej nahajki. Czy mamy spełnić sny Stanisława Brzozowskiego?” – debata filozoficzna

 

Filozof bezczynnej nahajki. Czy mamy spełnić sny Stanisława Brzozowskiego?

debata filozoficzna

16 maja (poniedziałek), godz. 18.00

Wydarzenie zrealizowane zostanie w trybie online. Transmisja będzie dostępna na zamkowych kontach:
Facebook oraz YouTube


Stanisław Brzozowski był agresywnym krytykiem literackim, smakoszem kulturalnym i być może najwybitniejszym polskim filozofem. Agresywnie konsumował kultury. Co to znaczy agresywnie konsumować kultury? Po co są kultury?

Co robić z Brzozowskim? Co robić z kulturami? (po co są kultury?) Co robić ze sobą? W taki ciąg problematyzacji ułoży się nasza debata. Nie należy interpretować Brzozowskiego bezinteresownie, jeżeli chce się pozostać wobec tego dzieła w prawdzie. Brzozowski, czytając brytyjskich, rosyjskich, francuskich autorów, obracał ich przeciw sobie, sprawdzając, problematyzujac własną pozycję.

Ale po co tak czytać? Brzozowski wiele chciał od czytanych przez się autorów. Miał też marzenia wobec Polaków, wizję zbiorowej polityczno-literackiej pracy nad formą polską. Po co mieć takie oczekiwania? Czy tym, kim w jego snach mieliśmy się stać, możemy i powinniśmy się stawać? A może nie należy nikim się stawać?

W debacie udział wezmą:

 

Prof. dr hab Tomasz Majewski – kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (2011), za którą otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w kategorii „Nowy głos” i nominację do nagrody im. Jana Długosza. Redaktor tomów Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (2009), Pamięć Shoah (2009) i Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices (2010). Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Dr Mateusz Piotrowski – działacz społeczny i ekologiczny, filozof, teolog. Współzałożyciel Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza "Folkowisko", organizator kampanii społecznych "Jestem ze wsi" (2013) i "Kultura jest Babą" (2014). Konsultant merytoryczny filmu "Niepamięć" (2015), poświęconego dziedzictwu pańszczyzny. Współzałożyciel Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Universidad de Malaga. Doktor teologii University of Nottingham. Doradca programowy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. Prezes Stowarzyszenia "Pacjent Europa". Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Teologii Politycznej, Klubie Jagiellońskim, Magazynie Kontakt, Krytyce Politycznej i Nowym Obywatelu.

Piotr Graczyk – filozof, tłumacz, absolwent Instytutu Filozofii UW i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pracownik Instytutu Kultury UJ. Autor książek Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce oraz Przyszłość pewnej przenośni. Przyczynek do pytania o historię sztuki, a także wielu artykułów (publikowanych m.in. w „Znaku”, „Przeglądzie Politycznym”, „Kronosie”, „Civitas”, „Teologii Politycznej”). Tłumaczył m.in. pisma Hegla, Lukácsa, Adorna, Heideggera, Schmitta, Taubesa. Laureat Nagrody im. Barbary Skargi w roku 2015.

Dr Eliza Kącka – adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku), Autorka książek naukowych: Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (2017)