"Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja" – wystawa

"Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja" – wystawa

Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

1 maja8 sierpnia 2021 r.

Wystawa poświęcona Ustawie rządowej to wydarzenie, do którego organizacji w sposób szczególny skłania nas fakt, że to właśnie w Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Senatorskiej, miało miejsce zaprzysiężenie tego dokumentu o wyjątkowym znaczeniu nie tylko w dziejach polskiego parlamentaryzmu, ale również w historii powszechnej.

Zamkowa wystawa o Konstytucji 3 maja jest w istocie powrotem do wielkiej debaty o stanie Rzeczypospolitej w tych dramatycznych dziesięcioleciach, kiedy potrzeba modernizacji państwa na wzór zachodni walczyła z sarmacką tradycją i przywiązaniem do starych wzorów, kiedy trwanie przy dawnym stylu życia stawało się anachronizmem, a poszukiwanie sojuszników w walce o utrzymanie „krynicy demokracji” prowadziło do zdrady narodowej.

– napisał we wstępie do katalogu wystawy, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Uwaga! Od 15 czerwca przy zakupie biletu na Trasę Zamkową wystawę można zwiedzić bezpłatnie

Zaproszenie na wystawę:

Pierwsza część wystawy pt. W obronie wiary i wolności pokaże, w jaki sposób szlachta zareagowała na zagrożenie bytu państwowego ze strony Rosji w pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta.

W Sali Senatorskiej, historycznym miejscu obrad Sejmu Wielkiego, pod hasłem Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów wyeksponowane zostaną: ikonografia izb sejmowych, materiały rękopiśmienne i starodruki dotyczące polskiego parlamentaryzmu, portrety twórców Ustawy rządowej i członków Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, pamiątki związane z Sejmem Wielkim, a także numizmaty.

W kolejnej sekcji, zatytułowanej Rok monarchii konstytucyjnej, zlokalizowanej w Trzecim Pokoju Królewiczowskim, gdzie wystawiany jest obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku, znajdą się eksponaty o szczególnej wartości materialnej i historycznej, symbolicznie ilustrujące treść poszczególnych artykułów Ustawy rządowej.

Kolejne części wystawy: O przywrócenie wolności republikańskiej, W obronie granic, praw i swobód ojczystych oraz Przykrym ulegać okolicznościom, ukazywać będą postawy polskich elit politycznych w formie galerii złożonej z blisko setki portretów, malowanych przez wybitnych artystów polskich i obcych.

Ekspozycję zamknie tragiczne memento insurekcji kościuszkowskiej – zrywu społeczeństwa, które poprzez ten rozpaczliwy akt usiłowało dowieść swego prawa do suwerenności.

Wystawie będzie towarzyszył bogaty program wydarzeń dodatkowych, w tym cykl wykładów oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Więcej>

Montaż wystawy: