"Żyć po norwidowsku. O filozofii i życiu Cypriana Kamila Norwida" – debata filozoficzna

Żyć po norwidowsku. O filozofii i życiu Cypriana Kamila Norwida" – debata filozoficzna

Żyć po norwidowsku. O filozofii i życiu Cypriana Kamila Norwida

debata filozoficzna

12 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00

Sala Rady

Transmisja dostępna na zamkowych kontach Facebook oraz YouTube

Norwid w 200-lecie swoich urodzin wydaje się być genialny, onieśmielający i niekonieczny. Gdyby Mickiewicz zniknął z polskiej kultury, byłaby to inna Polska. O Norwidzie tego nie można powiedzieć. Kultura polska nie miała do tej pory norwidowskiego momentu. Zazdrościmy czasem ludziom, którzy mają przed sobą jakieś wspaniałe doświadczenie – mają przed sobą lekturę jakiejś książki czy filmu i przeżycie pierwszego zetknięcia z odświeżającą nowością. Być może tak jest z Norwidem. Jeszcze go nie przeżyliśmy i może okazać się to nowym, zawrotnym doświadczeniem.

Chcemy odejść w tej debacie od etykiet typu "Norwid – czwartym wieszczem" albo rozważań na temat przyczyn niezrozumienia Poety.

Chcemy porozmawiać o tym, jak żyć po norwidowsku. Norwid jest poetą i pisarzem filozoficznym i mądrościowym, moralnym. Chcąc dotknąć istoty tej myśli powinniśmy spytać: kim powinniśmy chcieć być wobec Norwida? Co jego lektura powinna z nami zrobić? I – jak po norwidowsku czytać Norwida? To ostatnie pytanie może wydawać się naiwne, ale Norwid napisał wykłady o czytaniu, interpretacji jako o specjalnej sztuce nawiązywania etycznej, osobistej relacji między dziełem a czytelnikiem. A więc odnieśmy jego rady do niego samego i zastanówmy się co to znaczyłoby budować norwidowską kulturę i – właśnie – żyć po norwidowsku.

W debacie wezmą udział:

Dr Eliza Kącka – adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku), Autorka książek naukowych: Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (2017);

Prof. Bernadetta Kuczera-Chachulska – wykładowca w Instytucie Badań Literackich PAN, Autorka książek z zakresu romantyzmu, współczesności i estetyki literackiej, w tym prac poświęconych Norwidowi: „Czas siły zupełnej”. O kategorii wysiłku w poezji Norwida (1998), „Norwida przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki (2009), Cyprian Norwid. Estetyka teologiczna (2017), Z Ingardenowskiej estetyki poezji (2019);

Prof. Arent van Nieukerken – holenderski pisarz, badacz literacki, literaturoznawca oraz wykładowca polonistyki, pracownik naukowy Uniwersytetu w Amsterdamie, Autor książki: Perspektywiczności sacrum – szkiców o Norwidowskim romantyzmie (2007);

Tomasz Łubieński – prozaik, dramaturg, eseista i tłumacz literatury pięknej, współzałożyciel Res Publiki Nowej (1979), wieloletni redaktor naczelny Nowych Książek, Autor książki "Norwid wraca do Paryża" (1989);