Debata "Kim będziemy po Covidzie? Filozoficzne interpretacje konsekwencji pandemii"

Kim będziemy po Covidzie? Filozoficzne interpretacje konsekwencji pandemii

8 lutego 2021 r.

godz. 18.00

debata on-line

Musimy porozmawiać o pandemii. Musimy porozmawiać o niej filozoficznie. Poprosimy naszych gości i słuchaczy o uwolnienie się od obrazów z gazet. Filozofia zawsze próbowała patrzeć na rzeczy jakby były wyjęte ze swojego czasu. Właśnie dlatego, że czasem pandemii jesteśmy wszyscy znużeni, musimy zbadać co się nami dzieje i co się w nas zmieniło.

Czy pojęcie odpowiedzialności zmieniło swoje granice? Czy doświadczenie pandemii odnawia dyskusję o należnościach ludzi wobec siebie nawzajem? Co nasze wspólne przeżycie mówi o należnościach państwa i jego elit społeczno-politycznych wobec jednostki - i vice versa? Czy doświadczenia te powinny się w nas utrwalić? Czy też przeciwnie, należałoby zrzucić jak najszybciej pandemiczną skórę, wskakując w staro-nową normalność? Wreszcie: na co możemy mieć nadzieję - czy wymagania jakie stawia przed rządami, jednostkami i społeczeństwami wybuch Covidu mogą przyczynić się do sensowniejszego kształtu życia zbiorowego? A może to nadziei, tak jak mówi nam jeden z greckich mitów, mamy za dużo, może to nadzieja jest źródłem wielu covidowych cierpień? Zapraszamy do dyskusji razem z naszymi gośćmi:

prof. Andrzej Leder, IFIS PAN, fenomenolog i psychoanalityk, Autor "Prześnionej rewolucji";

prof. Monika Kostera, UJ, Profesor Durham University w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji;

dr Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta;

Aleksander Temkin (moderator)