Udział w Kongresie Polska Wielki Projekt

Udział w Kongresie Polska Wielki Projekt

W ramach XI edycji Kongresu Polska Wielki Projekt pt. „XXI wiek - Bezpieczeństwo – Kultura” 29 maja 2021 r. odbyły się panele dyskusyjne związane z 50. rocznicą odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie:

Dyskusja o koncepcji prof. Jana Bogusławskiego odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, z udziałem prof. Magdaleny Gawin, prof. Wojciecha Fałkowskiego, prof. Jakuba Lewickiego, Bożeny Radzio i prof. Jerzego Bogusławskiego

Zamek Królewski w Warszawie jako centrum kultury narodowej. Przeszłość i wizja przyszłości, z udziałem prof. Juliusza A. Chrościckiego, prof. Wojciecha Fałkowskiego, prof. Jerzego Miziołka i prof. Joanny M. Sosnowskiej