(Re)konstrukcja państwa a sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-2018

Re)konstrukcja państwa a sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-2018

Międzynarodowa konferencja

 

(Re)konstrukcja państwa a sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-2018

19-21 listopada 2018 r.

Sala Koncertowa

Konferencja zaplanowana została jako tematyczne dopełnienie i chronologiczne rozszerzenie monumentalnej wystawy Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Ta obejmująca ponad tysiąc obiektów ekspozycja (dzieła sztuki, fotografie dokumentalne, filmy, historyczne komentarze) otwarta zostanie na Zamku Królewskim w Warszawie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości - w dniu 10 listopada 2018 r. Towarzysząca wystawie konferencja ma usytuować polską tematykę w kontekście historyczno-kulturowym Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Trzydniowa debata przygotowana została przez cenionych polskich historyków sztuki i kultury – profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyskusja zgromadzi referentów wywodzących się z osiemnastu krajów - Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy, Polski, Niemiec, Belgii, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowenii, Grecji i Hiszpanii, a także Stanów Zjednoczonych i Australii. Obrady poprowadzą cieszący się światowym uznaniem profesorowie, m.in. Éva Forgács (USA), Eduards Kļaviņš (Łotwa), Jindřich Vybíral (Czechy) i Maria Oriskova (Słowacja). Warszawa stanie się miejscem międzynarodowej debaty na temat roli kultury artystycznej w różnych okresach historycznych i różnych systemach politycznych: w okresie międzywojennym, w czasach reżimu komunistycznego i zimnej wojny oraz po 1989 roku. Dyskusja naświetli relacje między sceną artystyczną a aparatem władzy i państwowymi instytucjami w poszczególnych krajach regionu. Kluczowym zagadnieniem, wokół którego będą się koncentrować obrady, będzie pytanie o specyfikę regionu, o jego kulturowe i artystyczne wyróżniki, sprzężone z czynnikami natury społeczno-politycznej. Konferencja znacząco rozszerzy pespektywę naukowego oglądu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, sytuując region w kontekście tradycji i współczesnej kultury zarówno Starego Kontynentu, jak i zglobalizowanego świata.

Obrady konferencyjne będą się toczyć w języku angielskim, w dniach 19-21 listopada 2018 r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wstęp na konferencję jest otwarty.

Organizatorzy konferencji:

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Sztuki Nowoczesnej, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zamek Królewski w Warszawie w ramach programu Niepodległa