Sympozjum poświęcone tematyce skarpy warszawskiej

Sympozjum poświęcone tematyce skarpy warszawskiej na odcinku pomiędzy ulicą Grodzką (Trasą W-Z) a tzw. Gnojną Górą, szczególnie skarpy ul. Steinkellera

25 maja 2018 r.

Sala Odczytowa (Kinowa)

godz. 10.00

godz. 9.45 10.15 – Rejestracja, powitanie gości i otwarcie sympozjum.

godz. 10.1510.30 – Wystąpienie inauguracyjne – określenie tematu, prezentacja obecnego stanu ulicy Steinkellera i skarpy, najbliższe plany  i potrzeby związane z tym rejonem Ogrodów Zamku Królewskiego – inż. Sławomir Kwiatkowski – Główny Inżynier Zamku.

godz. 10.30 12.30 część 1 – referaty, wystąpienia tematyczne, prezentacje.

- inż. arch. Irena Oborska – nestorka budowniczych Zamku Królewskiego (główny architekt odbudowy)

- mgr Agnieszka Bocheńska – Kierownik Działu Archeologicznego Zamku Królewskiego.

- prof. dr hab. inż. arch. Robert Kunkel – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, który wraz z prof. Małgorzatą Rozbicką w latach 90. ub.w. prowadzili badania reliktów architektonicznych, widocznych w skarpie pod ulicą Steinkellera.

- inż. arch. Małgorzata Pastewka kierująca Pracownią Projektową „FRONTON”, zajmująca się w czasie prac prowadzonych przy rekonstrukcji Arkad Kubickiego i Stancji Saskich problematyką zabudowy skarpy zamkowej.

- dr n. t. Stanisław Łukasik oraz dr inż. Tomasz Godlewski reprezentujący Instytut Techniki Budowlanej, zajmujący się problemami skarpy warszawskiej z geotechnicznego punktu widzenia i będący jednocześnie kontynuatorami działań ś.p. profesora Lecha Wysokińskiego, wybitnego specjalisty w zakresie problematyki skarp.

- mgr inż. Monika Drąg – architekt krajobrazu, Kierownik Zespołu Ogrodów Zamku Królewskiego – omówienie tematyki obecnego i docelowego pokrycia skarpy zielenią.

- udział w tej części sympozjum i chęć prezentacji własnych osiągnięć zadeklarowali też przedstawiciele dwóch firm wykonawczych, specjalizujących się w realizacji rozwiązań technicznych zabezpieczeń i stabilizacji skarp oraz nasypów.

godz. 12.30 13.00 – Przerwa kawowa.

godz. 13.00 14.30część 2 – warsztaty.

Dyskusja panelowa zbierająca i systematyzująca wnioski oraz spostrzeżenia z wcześniejszych wystąpień, wytyczająca kierunki i przybliżone terminy dalszych działań, które należy podjąć dla efektywnej poprawy obecnego stanu oraz określająca wstępnie metody docelowego zabezpieczenia stateczności ulicy Steinkellera, skarpy tejże ulicy oraz reliktów architektonicznych zlokalizowanych w zboczu skarpy.

Zachęcamy wszystkich uczestników sympozjum i gości do wzięcia czynnego udziału również w tej części spotkania.

godz. 14.30 15.00 – Zakończenie sympozjum. Dla osób zainteresowanych – wizja lokalna w terenie z wcześniejszą prezentacją Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie:

  1. „Górnego” – zrealizowanego w latach 2014 – 2015
  2. „Dolnego” – w trakcie realizacji (2017 – 2019)
  3. „Północnego” – którego elementem będzie m.in. skarpa ulicy Steinkellera – w planach nieodległych.