Edukacja domowa

Dział Edukacji Zamku Królewskiego zaprasza na lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w edukacji domowej.

Dziecku do ukończonego 13 roku życia musi towarzyszyć opiekun.

Dzieci które ukończyły 13 lat mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie jeśli posiadają pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego tu > do pobrania 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego w wieku 13-17 lat. Udział młodzieży w wieku 13-17 lat w zajęciach edukacyjnych jest możliwy wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych dzieci poniżej 13 lat obecność opiekuna podczas zajęć jest obowiązkowa.

Kontakt  z koordynatorem projektu: Marta Tranawska mtarnawska@zamek-krolewski.pl

 

  • RYCERZE I ICH ŚWIAT / lekcja dla klas 4-6 

termin: 13 lutego 2024, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 4-6. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Uczniowie poznają rycerską edukację od pazia do rycerza oraz obowiązki i przywileje rycerza w średniowiecznym państwie. Oglądają kopie broni i części zbroi, mając okazję do przymierzenia jej elementów, zdają sobie sprawę, jak ciężki był ekwipunek wojownika. Lekcja odbywa się w oryginalnych piwnicach zamkowych. Uczestnicy potrafią wskazać wartości, którymi powinien kierować się rycerz, rozumieją wagę pojęcia honoru rycerskiego i jego aktualność w dzisiejszym świecie.

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet

 

  • PAN TADEUSZ – KLUCZ DO ZROZUMIENIA LEKTURY  / lekcja dla klas 7 - 8

termin: 12 marca 2024, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 7-8. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Dzięki eksponatom i wystroju wnętrz sal zamkowych, uczniowie mogą odkryć, na jakich podwalinach opierała się świadomość narodowa Polaków w pierwszym pokoleniu po utracie niepodległości. Rozumieją system polityczny ukształtowany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów: z jednej strony równość szlachty względem prawa, z drugiej – hierarchię istniejącą w obrębie tej warstwy społecznej. Uczniowie poprzez zakładanie strojów szlacheckich mają szansę doświadczyć sposobu ubierania opisanego w Panu Tadeuszu. Dzięki wizycie w pałacu Pod Blachą rozumieją wagę wydarzeń politycznych z przełomu 1811/1812 dla sprawy polskiej

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet

  • PORTRET KRÓLA JEGOMOŚCI / lekcja dla klas 1-3

termin: 16 kwietnia 2024, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 1-3. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Oglądając reprezentacyjne i prywatne wizerunki królewskie, uczniowie poznają insygnia władzy królewskiej, symbolikę kolorów i znaki króla (korona, berło, jabłko). Uczą się rozpoznawać różne rodzaje portretów i ich znaczenie, świadomie posłużyć się słowami związanymi z tematem (np. król, królewicz, książę, koronacja, insygnia). Rozumieją symbolikę insygniów i stroju koronacyjnego oraz kolorów związanych z władzą. Biorą również udział w krótkich zajęciach plastycznych

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet

 

  • W PRACOWNI JANA MATEJK / lekcja dla klas 2-3

termin: 14 maja 2024, wtorek, godzina 12.00

Lekcja przeznaczona wyłącznie dla dzieci na poziomie edukacyjnym  klas 2-3. Prosimy  nie przyprowadzać dzieci starszych ani młodszych. Dziecku może towarzyszyć maksymalnie 1 opiekun.

Podczas lekcji uczniowie poznają życie Jana Matejki, proces tworzenia dzieła od szkicu do jego ukończenia. Tematy oglądanych obrazów są pretekstem do rozmowy o rozbiorach, Konstytucji 3 maja i innych wydarzeniach z historii Polski. Uczniowie uczą się jak opisywać obraz posługując się podstawową terminologią (kompozycja, plan, symetria, plama barwna itp.), oraz łączyć temat malarski z przedstawionymi wydarzeniami historycznymi. Rozumieją znaczenie malarstwa Matejki dla kultury polskiej.

Bilet w cenie 20 zł/os. dla dzieci i opiekuna > Kup bilet