Rada Muzeum

 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) w związku z § 13 ust. 1 statutu Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej (Dz. Urz. MKiDN poz. 64 oraz z 2019 r. poz. 33) w  poniedziałek 9 kwietnia 2022 r. powołano na czteroletnią kadencję nowych członków Rady Muzeum w następującym składzie:

 

Przewodniczący Rady Muzeum:

prof. dr. hab. Juliusz Chrościcki (zm. 16 stycznia 2024 r.)

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum:

prof. dr. hab. Andrzej Buko

 

Pozostali członkowie Rady Muzeum:

dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej

dr hab. Tadeusz Bernatowicz

Marcin Chludziński

ks. bp dr hab. Michał Janocha

prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Marek Konopka

prof. dr hab. Stanisław Maria Mossakowski

prof. dr hab. Mirosław Nagielski

prof. dr hab. Andrzej Rottermund

Leszek Skiba

dr hab. Janusz Trupinda

Małgorzata Zakrzewska

Bronisław Wildstein