Relikty drewniano-ziemnego wału z XIV w. Fragment umocnień grodu książąt mazowieckich – ekspozycja archeologiczna

Fragmenty wału obronnego z XIV w.
Przedmioty znalezione wewnątrz lub obok wału

Relikty drewniano-ziemnego wału z XIV w. 

Fragment umocnień grodu książąt mazowieckich

ekspozycja archeologiczna

od 2 listopada 2022 r.

Piwnica Studzienna

 

Podczas badań archeologicznych, prowadzonych w latach 2004-2007 na dziedzińcu pałacu Pod Blachą, dokonano niedpodziewanego odkrycia – natrafiono na drewniano-ziemny wał skrzyniowy z XIV wieku. Relikty wchodzące w skład znaleziska od 2 listopada 2022 r. będzie można obejrzeć w udostępnionej ponownie zwiedzającym Piwnicy Studziennej Zamku.

Prezentowane skrzynie, zrekonstruowane z oryginalnych dębowych bali, stanowiły element umocnień okalających murowaną wieżę (dzisiejszą Wieżę Grodzką) i inne zabudowania warszawskiego grodu książąt mazowieckich. Dzięki badaniom dendrochronologicznym wiemy, że drzewa na budowę umocnień ścięto w 1352 roku. Zanim trafiły na ekspozycję, wydobyte z ziemi dębowe bale poddane zostały długim, trwającym 8 lat kąpielom konserwującym w Muzeum w Biskupinie.

W dwóch sąsiadujących gablotach prezentowane będą także wybrane artefakty z XIV wieku, odkryte w ziemnym wypełnisku wału bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Ekspozycję przygotowała Sekcja Archeologiczna Zamku Królewskiego w Warszawie.
Infografiki: Zuzanna Łąpieś, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ekspozycja dostępna w ramach biletu do Galerii Arcydzieł

Wykłady tematyczne:

8 lutego 2023 r. Relikty średniowiecznych umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej i zabytki z nich pozyskane
Prowadzenie: Rafał Mroczek, Zamek Królewski w Warszawie
18 stycznia 2023 r.  Archeologia na Zamku Królewskim. Historia badań
Prowadzenie: Jan Łoziński, Zamek Królewski w Warszawie