Badania konserwatorskie

Badania konserwatorskie
Badania konserwatorskie

Badania konserwatorskie

Jubileusz jest okazją do podejmowania różnorodnych tematów sięgających w głąb historii Zamku – czasem bardzo dosłownie. Jednym z takich działań są multidyscyplinarne nieinwazyjne badania konserwatorskie i inwentaryzacyjne prowadzone w ramach współpracy podjętej z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Built Environment and Sustainable Technologies (BEST) Research Institute Liverpool John Moores Universit.

Badania te polegają na nieinwazyjnej penetracji murów Zamku na najniższych jego kondygnacjach. Do ich wykonywania używany jest sensor elektromagnetyczny i powszechnie stosowane techniki fotogrametryczne, urządzenie będące w fazie testów, badające stan murów za pomocy różnej długości fal elektromagnetycznych. Dzięki tym badaniom będziemy mogli dowiedzieć się nie tylko rzeczy praktycznych i niezwykle potrzebnych dla właściwej konserwacji murów, jak na przykład poziom wilgotności w ich wnętrzu, ale również poznać strukturę, zarówno murów jak i przestrzeni będącej za nimi. Urządzenie to przede wszystkim zastępuje stosowane do tej pory odwierty naruszające strukturę cegieł.