W boju i na paradzie. Aspekty użycia husarii od czasów ostatnich Jagiellonów do początków XVIII stulecia, konferencja naukowa towarzysząca obchodom Roku Wazowskiego 2019

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

 

W boju i na paradzie. Aspekty użycia husarii od czasów ostatnich Jagiellonów do początków XVIII stulecia

Konferencja naukowa towarzysząca obchodom Roku Wazowskiego 2019

15 lutego 2019 r.

godz. 9.30

Sala Koncertowa

Celem konferencji naukowej była próba przedstawienia husarii jako formacji bojowej i reprezentacyjnej. Poruszane zagadnienia dotyczyły nie tylko takich zjawisk, jak uzbrojenie, taktyka, przezbrajanie, udział husarii na różnych teatrach wojennych, skuteczność w walce ze wschodnimi, południowymi, zachodnimi i północnymi sąsiadami, ale również zmian, jakie zachodziły wówczas w szeregach tej formacji.

Husaria została porównana do innych formacji jazdy, które pojawiły się w tych latach zarówno w Europie Zachodniej, jak i poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej.

Podczas konferencji nie zabrakło też barwnych przykładów odniesionych zwycięstw i doznanych porażek, taktycznej przydatności na polu walki oraz reprezentacyjności oddziałów husarskich w warunkach pokoju.

Okres od panowania ostatnich Jagiellonów do początków XVIII stulecia znakomicie prezentował historię husarii od jej pojawienia się w szeregach armii koronnej i litewskiej, poprzez złoty wiek, aż do schyłku świetności.

Podczas sesji naukowej odbył się niezwykły pokaz fechtunku historycznego z użyciem replik broni białej z XVII w.

Komisarz konferencji – dr Tomasz Mleczek

z