Figury niespokojne. Wystawa rzeźby ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Figury niespokojne

 

Figury niespokojne

Wystawa rzeźby ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

14 lipca10 października 2022 r.

Ogrody Królewskie

Od klasycznych przedstawień przez neoekspresjonizm po formy abstrakcyjne. Rzeźby  wybitnych artystów ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prezentowane w przestrzeni ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie to propozycja wyjścia poza tradycyjnie pojmowaną przestrzeń muzealną i rozszerzenia doświadczenia odbioru sztuki.  Rzeźby wprowadzają do ogrodów zamkowych nowy zestaw znaczeń, naznaczają przestrzeń swoim charakterem, a zwiedzającym dają możliwość wyjątkowego kontaktu ze sztuką poprzez doświadczenie jej w szczególnym miejscu, scenerii i świetle. Ogrody stają się tym samym rozszerzeniem przestrzeni muzealnej, jednocześnie żyjąc rytmem odwiecznych praw natury – zgodnie z ideą ,,Muzeum w zgodzie z naturą”.

Wystawa Figury niespokojne jest okazją do zapoznania się z wycinkiem czołowej polskiej kolekcji rzeźby współczesnej, pochodzącej ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wystawa opiera się na wyborze rzeźb związanych z szeroko pojmowaną figuracją, rozumianą jako niewyczerpane źródło inspiracji. Prezentowane prace ukazują przemiany stylistyczne i formalne zachodzące w rzeźbie polskiej od lat 60. do współczesności. Ekspozycja plenerowa obejmuje kilkanaście obiektów stanowiących wybór przedstawień: od klasycznych przez neoekspresjonistyczne aż po abstrakcyjne. Na wystawie eksponowane są prace wybitnych polskich rzeźbiarzy, m.in.: Barbary Zbrożyny, Zofii Woźnej, Jerzego Jarnuszkiewicza, Alfonsa Karnego, Tadeusza Łodziany, Adolfa Ryszki, Jacka Waltosia, Gustawa Zemły i Adama Myjaka.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to jedyny ośrodek rzeźbiarski w Polsce. Od ponad czterdziestu lat buduje reprezentatywny zbiór rzeźby polskiej, ze szczególnym naciskiem na prace powstałe w drugiej połowie XX wieku i współcześnie. Kolekcja obejmuje dzieła rzeźby współczesnej artystów polskich i zagranicznych w całej ich różnorodności ideowej, formalnej i materiałowej. Obecnie zbiór składający się z rzeźb, obiektów i instalacji liczy ponad 2000 prac. Większość dzieł pochodzi z okresu powojennego, chociaż w zbiorach są także realizacje z początków XX stulecia, jak chociażby prace Konstantego Laszczki, Wacława Szymanowskiego czy Stanisława Ostrowskiego, oraz z okresu międzywojnia, np. Katarzyny Kobro, Olgi Niewskiej, Jacka Pugeta i Augusta Zamojskiego. Ważną część kolekcji stanowią dzieła składające się na najnowszy rozdział historii rzeźby polskiej, zwłaszcza te powstałe w ostatnich latach. Dotyczy to przede wszystkim prac młodego pokolenia, które dzięki organizowanemu przez Centrum od trzech dekad Triennale Młodych miało możliwość artystycznego debiutu.

logotypy