Spotkanie jubileuszowe

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5

22 września 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie osób związanych w czasie odbudowy Zamku Królewskiego z Przedsiębiorstwem Pracownie Konserwacji Zabytków, które odegrało kluczową rolę przy odbudowie Zamku, współpracując także z wieloma instytucjami w całej Polsce. Oprócz  specjalistów technicznych, do wspólnych działań przy odbudowie włączyli się archeolodzy, historycy, historycy sztuki oraz konsultanci w zakresie różnych specjalności. Spotkanie z ludźmi, którzy bezpośrednio brali udział w odbudowie, a których pracę można teraz podziwiać, zwiedzając Zamek, miało ważny wymiar

W wydarzeniu wzięła udział inżynier Irena Oborska, główny projektant architektury odbudowy Zamku Królewskiego, dla miłośników Zamku nieoceniona skarbnica wiedzy z tamtego okresu.

Rozpoczynając spotkanie, prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego, docenił wkład i zaangażowanie gości w bezprecedensowe zadanie, jakim była odbudowa Zamku, a Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, koordynator Jubileuszu, ze wzruszeniem przypomniała zaangażowanie i ofiarność obywateli, którzy wspierali inicjatywę.

Następnie goście wzięli udział w sentymentalnym spacerze przez zamkowe sale, który prowadzili Irena Oborska i Sławomir Szczocki. W jego trakcie, oprócz wyjątkowych historii z czasów odbudowy, które przypominała Pani Irena, pozostali goście dzielili się swoimi prywatnymi wspomnieniami, nie zabrakło też anegdot i dykteryjek, przywołujących czas odbudowy.