Rok El Greco w Zamku Królewskim w Warszawie

Rok El Greco w Zamku Królewskim w Warszawie

Rok El Greco w Zamku Królewskim w Warszawie

28 maja 2014 r. – w godz. 9.30 - 16.00 w Zamku Królewskim w Warszawie odbędą się obrady międzynarodowej konferencji naukowej Sztuka w czasach El Greca. Liczba miejsc jest  ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Punkt Informacji zamkowej (tel. 22 35 55 170).

Jej kontynuacja - w dniach 29 i 30 maja  przewidziana jest w Pałacu Ogińskich w Siedlcach.
Organizatorami konferencji są: Zamek królewski w Warszawie, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  Muzeum Diecezjalne w Siedlcach i prezydent miasta Siedlec.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń Roku El Greca 2014, inicjatywy podjętej dla uczczenia 400. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych artystów europejskich przełomu renesansu i baroku, malarza, którego niepowtarzalny styl był i w dalszym ciągu pozostaje tak przedmiotem wnikliwych analiz, ważnym źródłem inspiracji dla twórców z kolejnych pokoleń, jak i obiektem zainteresowania i zachwytu szerokiego grona wielbicieli sztuki.Głównym inicjatorem Roku El Greca 2014 jest Muzeum Diecezjalne w Siedlcach – placówka, w zbiorach której znajduje się jedyny w kolekcjach polskich obraz artysty: Ekstaza św. Franciszka (ok. 1575 – 1580), płótno odznaczające się wyjątkowymi walorami artystycznymi, uznawane za dzieło w pełni ujawniające talent i cechy stylu wielkiego malarza.