Co w nas zostało z czasów zaborów? – debata historyczna

Warszawa. Plac Piłsudskiego. Początek XX w.
Warszawa. Sobór na placu Saskim.

Co w nas zostało z czasów zaborów?

debata historyczna

24 października 2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Wydarzenie odbywa się w trybie online i będzie transmitowane

na zamkowych kanałach Facebook i Youtube

Przeszłość oddziałuje na nas wszystkich. Kształtuje nas, ogranicza lub zapewnia nam warunki do rozwoju. Nie mamy wątpliwości, że polski wiek XX formuje wciąż także naszą polską teraźniejszość. Nie jest przeszłością zamkniętą, lecz żywą.

Zbiorowe doświadczenie Polaków w minionym stuleciu ma zaś bardzo różne oblicza: tragiczne i bohaterskie, ale niekiedy także haniebne lub po prostu komiczne. Nie ulega wątpliwości, że namysł nad tym doświadczeniem i jego skutkami, a następnie próba jego interpretacji, z pewnością są wciąż potrzebne nam jako zbiorowości, a zapewne też nam jako osobom, próbującym zrozumieć rzeczywistość, w której przyszło nam żyć.

Namysł nad polskim wiekiem XX nie może pominąć początku tego stulecia. Rok 1901 zastaje nas w sytuacji, gdy na mapie nie ma polskiego państwa, a Polacy żyją i działają w ramach trzech różnych systemów zaborczych. Nasi dziadkowie mają za sobą doświadczenie kilku tragicznych zrywów powstańczych, prześladowań i zsyłek, doświadczenie gospodarczego zacofania i cywilizacyjnego upośledzenia, ale także doświadczenie błyskotliwego nieraz gospodarczego sukcesu i niewyobrażalnego wcześnie tempa rozwoju. Czy nam coś po tym czasie pozostało, czy wielkie wojny i czas niepodległości zatarły ślad epoki zaborowej?

W dyskusji o bilansie epoki zaborowej wezmą udział historycy różnych specjalności i wrażliwości badawczych – od literaturoznawcy po badacza dziejów cywilizacji materialnej. Będą to:

Prof. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN i Instytut Pileckiego);

Prof. Maciej Gloger (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);

Prof. Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski).

Dyskusję poprowadzi:

Prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski).