Konferencja naukowa "Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna"

Konferencja naukowa "Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna"

Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i rezydencjonalna

Konferencja naukowa

19 listopada 2021 r., godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.30)
20 listopada 2021 r., godz. 10.00

Sala Koncertowa

Konferencja zorganizowana w związku ze zbliżającym się ponownym otwarciem gabinetu prezydenta Ignacego Mościckiego, czyli przestrzeni poświęconej funkcjom oficjalnym Zamku Królewskiego w okresie międzywojennym.

Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Zamek Królewski stał się jednym z gmachów reprezentacyjnych Rzeczypospolitej, by na przestrzeni dwudziestu lat urosnąć do rangi symbolu polskiej państwowości.

Z uwagi na zły stan samego budynku i zrujnowane wyposażenie, korzystanie z tej przestrzeni przez Prezydenta RP było początkowo utrudnione. Rola Zamku zwiększała się równolegle ze wzrostem siły i stabilizacją II Rzeczypospolitej. Szczególny czas nastał po 1926 r., kiedy to prezydent Ignacy Mościcki zdecydował się nie tylko urzędować, ale też zamieszkać w zamkowych murach. Zamek ponownie stawał się symbolem, nośnikiem idei niepodległego państwa polskiego i wizytówką jego najwyższych władz. Za prezydentury Ignacego Mościckiego Zamek Królewski stał się centrum życia dyplomatycznego i zwornikiem skomplikowanej polityki wewnętrznej. Tu wreszcie działo się życie oficjalnych przyjęć, audiencji, rautów, spotkań dyplomatycznych i politycznych.

Zamek był w okresie międzywojennym wciąż rekonstruowany, unowocześniany technicznie, wyposażany w kolejne dzieła sztuki, meble i przedmioty. Stawał się godnym tłem wydarzeń najwyższej rangi. W zamkowych przestrzeniach działo się życie oficjalnych przyjęć, audiencji, rautów, spotkań dyplomatycznych i politycznych.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła zarówno osobistości związanych z Zamkiem okresu międzywojennego z prezydentem Ignacym Mościckim na czele, jak również przemian architektonicznych oraz funkcjonowania służb dyplomatycznych czy instytucji ułatwiających sprawowanie urzędu Prezydenta RP.