"Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały" – konferencja naukowa

"Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały" – konferencja naukowa


Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały

1415 września 2018 r.

Sala Koncertowa

Polskie miejsca pamięci to projekt badawczo-edukacyjny przedstawiający najważniejsze wydarzenia oraz postaci z dziejów naszego państwa i narodu, które weszły do kanonu pamięci zbiorowej, utrwalone w różnorakich wytworach kultury i wywarły wpływ na kształtowanie świadomości oraz tożsamości narodowej polskiego społeczeństwa.

Zbliżająca się setna rocznica odzyskania niepodległości daje okazję do ożywienia refleksji nad polską pamięcią kolektywną oraz refleksji nad przewartościowaniem naszego stosunku do dziejów narodu i jego dziedzictwa kulturowego. Zrozumiałym tendencjom do krytycznego oglądu przeszłości i wskazywania źródeł naszych niepowodzeń, kryzysów i tragicznych zdarzeń powinny towarzyszyć wysiłki nad przywołaniem także chwil chwały i dumy. W ostatnich latach tendencja do uprawiania „pedagogiki wstydu” zdawała się przeważać nad satysfakcją oraz afirmowaniem osiągnięć i sukcesów polskiego społeczeństwa. Byłoby pożądane, aby w stulecie odzyskania państwowości te sukcesy zostały wyraźnie przypomniane i aby znalazły należne im miejsce w świadomości zbiorowej. Temu generalnemu celowi ma służyć projekt Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały.

Wstęp wolny

Organizatorzy:

Narodowe Centrum Kultury

Ośrodek Badań nad  Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum

Konferencja naukowa pod honorowym patronatem

prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

Pierwszego Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki