Kolekcja sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8
zdjęcie 9
zdjęcie 10

Rembrandt, Canaletto, Bacciarelli, Le Brun, Matejko i inni.

Zbiory dzieł sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie są odzwierciedleniem jego przeszłości.

Galeria Arcydzieł prezentuje dzieła sztuki pochodzące ze zbiorów rodziny Lanckorońskich (a wcześniej Rzewuskich) przekazane na rzecz Zamku w 1994 r. przez prof. Karolinę Lanckorońską, spadkobierczynię rodu. Dzięki tej darowiźnie elementy jednej z najznakomitszych kolekcji prywatnych w Europie mogły być udostępnione szerokiej publiczności. Prezentowane wcześniej w różnych salach ekspozycyjnych Zamku, w 2011 roku dzieła te zyskały wyjątkową aranżację w specjalnie przygotowanych wnętrzach. Perłą kolekcji są dwa obrazy Rembrandta – Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie. Podziwiać je można obok portretów założycieli i twórców kolekcji – przedstawicieli rodu Rzewuskich. Kolekcja dostępna jest w pomieszczeniach znajdujących się na Parterze.

Kolekcja stanisławowska to zrekonstruowany zbiór, którego trzon stanowią odzyskane i zachowane obrazy Marcella Bacciarellego i Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, stanowiące niegdyś prywatną własność króla Stanisława Augusta. Oprócz nich w skład kolekcji wchodzą dzieła pozyskane po zapadnięciu decyzji o odbudowie Zamku w 1971 roku – przekazane w darze lub do depozytu na fali społecznego entuzjazmu przez wiele osób prywatnych i instytucji. Kolekcję można podziwiać na trasie zwiedzania Apartamentów Wielkiego i Królewskiego oraz w Galerii Malarstwa.

Pokoje Królewiczowskie (Matejkowskie) to miejsce, w którym prezentowane są pozyskane już w latach trzydziestych XX wieku wielkoformatowe obrazy Jana Matejki – Stefan Batory pod Pskowem i Rejtan – upadek Polski. Po wojnie dzieła te wyeksponowane zostały w Drugim i Trzecim Pokoju Królewiczowskim, które przekształcono w galerię malarstwa historycznego Jana Matejki. Obok dwóch już wymienionych, znalazły tu swe miejsce także inne dzieła mistrza: Konstytucja 3 maja 1791 roku, Kazanie Skargi, Otrucie księcia Janusza oraz dwanaście szkiców z serii Dzieje cywilizacji w Polsce.