Wykład „Rola Pracowni Konserwacji Zabytków w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie”

Zapraszamy na unikatowy wykład

Rola Pracowni Konserwacji Zabytków w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie

Zapis wideo wykładu:

29 września (czwartek) 2022 r., godz. 18.00

Wstęp bezpłatny

Irena Oborska i Przemysław Woźniakowski, architekci z Pracowni Projektowej „Zamek” PKZ, odpowiedzialni za prace projektowe nad odbudową Zamku Królewskiego opowiedzą o kulisach tego wielkiego przedsięwzięcia.

Irena Oborska i Przemysław Woźniakowski podczas uroczystości na Zamku

Po podjęciu decyzji o odbudowie Zamku w styczniu 1971 r. powołano Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, który miał kierować pracami i prowadzić zbiórkę funduszy. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo prac Komitet powierzył Przedsiębiorstwu Państwowemu Pracownie Konserwacji Zabytków. Przed zespołem projektantów, na czele którego stanął prof. Jan Bogusławski, postawiono odpowiedzialne zadanie odtworzenia bryły i układu przestrzennego wnętrz w obrysie i gabarytach sprzed 1939 roku oraz wmontowania wszystkich zachowanych detali na ich dawne miejsce. Głównymi projektantami architektury w zespole prof. Bogusławskiego byli Irena Oborska i Mieczysław Samborski. W roku 1974 zakończono pierwszy etap prac - oddanie bryły w stanie surowym, wnętrza zamkowe udostępniono publiczności w roku 1984.

Serdecznie zapraszamy!