"Historia prosto z Zamku" – cykl filmów edukacyjnych

"Konstytucja 3 maja" – Sławomir Szczocki

"Jaki znak Twój…?" – Sławomir Szczocki

"Rembrandt i inni" – Alicja Jakubowska, Mariusz Szczygieł

"O parlamentaryzmie i demokracji szlacheckiej" – Agnieszka Lichacz, Mariusz Szczygieł


"Apartamenty Stanisława Augusta" Monika Przypkowska, Mariusz Szczygieł