Cykl wykładów "Od Nefretete do Warhola"

Wyklady-Od-Nefretete-do-Warhola-Przemyslaw-Glowacki-historyk-sztuki,-edukator-muzealny-.-fot-Agnieszka-Lichacz

Od Nefretete do Warhola

od 4 lutego 2014 r.,

wtorki, godzina 14.30

Prowadzenie: Przemysław Głowacki

Dlaczego artysta staje się sławny? Co to jest arcydzieło? Dlaczego sztuka współczesna wydaje się nam niezrozumiała? Przy odpowiadaniu na te pytania bardzo pomaga znajomość historii sztuki. Cykl wykładów „Od Nefretete do Warhola” poświęcony jest sztuce od czasów najdawniejszych, aż po dzień dzisiejszy. Ma charakter kursowy – jest okazją do poznania najważniejszych stylów, artystów i najsłynniejszych dzieł, dlatego też może być atrakcyjny dla szerokiej publiczności. Nieprzypadkowo zajęcia odbywają się w Zamku Królewskim w Warszawie, który jest nie tylko pomnikiem historii naszego kraju, ale miejscem gdzie tradycja rodzima spotykała się z wielką sztuką europejską i gdzie zgromadzono szereg ważnych dzieł sztuki reprezentujących różne szkoły i style.

czas trwania: 75 min.

Tematy wykładów w cyklu:

1.    U progu nowoczesności – Francisco Goya
2.    Między Akademią i Salonem. Matejko i inni
3.    Maksymilian i Aleksander Gierymscy
4.    Pierre Auguste Renoir i narodziny impresjonizmu
5.    Prawdziwy Vincent van Gogh. Życie, twórczość, mit
6.    Pod Wawelem. Stanisław Wyspiański
7.    Nie tylko secesja – Alfons Mucha
8.    Narodziny abstrakcji
9.    Przyjaźń i rywalizacja. Pablo Picasso i Henri Matisse
10.   Więcej niż surrealizm – René Magritte
11.   Czas Mussoliniego, Hitlera, Stalina. Sztuka ustrojów totalitarnych
12.   Francis Bacon i tradycja malarstwa
13.   Malarze końca XX wieku
14.   Rekin w muzeum. Labirynty sztuki współczesnej

Przemysław Głowacki – historyk sztuki, edukator muzealny, nauczyciel, od blisko dwudziestu lat zajmujący się popularyzacją wiedzy o sztuce oraz edukacją muzealną. W latach 2000 - 2013 pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie od 2007 r. pełnił obowiązki zastępcy kierownika Działu Edukacji. Prowadził zajęcia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, portalem internetowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów www.muzealnictwo.com, prowadzi wykłady w domach kultury oraz w ramach  uniwersytetów III wieku. W 2006 r. stał się jednym z założycieli Forum Edukatorów Muzealnych. Od 2011 r. współorganizuje polską edycję międzynarodowej akcji społecznej Dzień Wolnej Sztuki. Jego pasją jest zwiedzanie wystaw. Prowadzi bloga poświęconego sztuce i wystawom www.artdone.pl.


Opłaty za II semestr (14 spotkań) w wysokości 50 zł należy dokonać w kasie Zamku przed pierwszymi zajęciami, do 4 lutego 2014  r.