"Być Polakiem w PRL, czyli o modelach patriotyzmu w Polsce pod władzą komunistyczną" - debata

 

Być Polakiem w PRL, czyli o modelach patriotyzmu w Polsce pod władzą komunistyczną

debata historyczna

27 marca 2023 r. (poniedziałek), godz. 18.30

Wydarzenie transmitowane będzie na zamkowych kanałach Facebook i Youtube 

II wojna światowa zakończyła się zawarciem układu jałtańskiego. W nowym porządku geopolitycznym Polska znalazła się w bloku sowieckim. Polacy zostali przymusowo uzależnieni od Moskwy, dominacja sowiecka wiązała się zaś z narzuceniem naszemu społeczeństwu totalitarnego ustroju komunistycznego. Niemniej, państwo polskie wciąż istniało, a w komunistycznej Polsce funkcjonowały podstawowe elementy naszej kultury. Zwłaszcza po 1956 r., gdy zrezygnowano z najbardziej ostentacyjnych znamion zależności od Kremla, gdy władza pogodziła się z istnieniem Kościoła katolickiego, a nieskolektywizowana wieś (absolutny wyjątek w skali bloku komunistycznego) stanowiła ostoję polskiej – choć drobnej – własności, było czego bronić.

Jakie w takiej sytuacji Polacy mieli możliwości, by lojalnie zachować się wobec własnej wspólnoty? Czy powinni trwać w niezłomności polskiej emigracji, odrzucającej kompromis z geopolityczną rzeczywistością? Czy iść śladami prymasa Wyszyńskiego, szukając tego kompromisu, a zarazem walcząc o każdy skrawek polskiej wolności? Czy szukać jakiegoś oddziaływania wewnątrz systemu, próbując polepszyć co się da w komunistycznej rzeczywistości? A może wszystkie te postawy były równoważne?

Słowem – na czym właściwie polegał patriotyzm polski w dobie PRL?

Na te tematy dyskutować będą:

Prof. Rafał Łatka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);

Prof. Krzysztof Kosiński (Instytut Historii PAN).